Интернет търговията става най-предпочитаният вариант за внос на семена и растителни нашественици, наричани още инвазивни чужди видове (ИЧВ), съобщи на онлайн събитие "Как да се предпазим от коварните нашественици в дивата природа, градините и паркове" ботаникът Димитрина Ботева. Тя е координатор на дейностите в тревните местообитания по проект "Местообитания свободни от инвазивни, чужди растения". Проектът се изпълнява от 2017 до 2022 г. от фондация "Информация и природозащита", съфинансиран от програма Life на Европейската комисия, съвместно с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и финансовата подкрепа на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

"През интернет търговията на практика контролът е невъзможен, те навлизат по съвсем законен път, защото са позволени за засаждане. С промяна на климата ще навлизат още много нови видове. Затова целта ни е превантивна, да предотвратим закупуването, пренасянето и използването им, защото усилията и разходите за премахването им са много високи", подчерта Радостина Галитионова, старши експерт в отдел "Биологично разнообразие" на дирекция "Национална служба за защита на природата" в МОСВ.

Инвазивните чужди видове са сред основните причини за загуба на биологично разнообразие

Навлизането на инвазивни чужди видове е една от трите основни причина за загубата на биоразнообразие, подчерта Галитионова. Това е ясно подчертано и в Стратегията за биологично разнообразие до 2030 г., която би трябвало да бъде готова съвсем скоро. За щастие България няма много нашественици. Около 60% от чуждите видове са внесени целенасочено и преднамерено, но това е по-лесно да се контролира отколкото напоследък интернет търговията, коментират експертите.

3е-news.net

Зелената корона, способността им да дават добра храна за пчелите, с високи качества за дърводобив и огрев и всички техни положителни качества заслепяват, коментира ръководителят на проекта от фондация "Информация и природозащита" Светлана Аладжем. Те карат много хора и бизнеси да ги предпочитат. В много инициативи дори се засаждат цели гори с акация без да се знае какви всъщност биха били последствията за околна среда.

Акация (салкъм), черна акация, див орех, жлезиста слабонога, бохемска фалопия са сред коварните нашественици и нашата дивата природа, градините и парковете в градовете. Акацията от много години дори столетия живее заедно с нас и сме я приели за наш вид, но това далеч не е така.

Страните-членки на ЕС трябва да правят мониторинг и да оценяват ефекта от тях

Борбата с чуждите видове струва на Европа 12 млрд. евро годишно. От 1 януари 2015 г. за страните от Европейския съюз е в сила закон регламент (ЕС) № 1143/2014 за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на ИЧВ. Регламентът изисква от страните членки на ЕС да контролират ИЧВ, да оценяват риска, да провеждат мониторинг, ранно откриване и бързо унищожаване, да разработват планове за действие с мерки за ограничаване на пътищата за разпространение, управление на вече установените видове и други.