BusinessEurope публикува в сряда своя Барометър на реформите за 2024 г., който разглежда представянето на глобалната конкурентоспособност на Европа и оценява политическите решения, съобщи на интернет страницата си Българската стопанска камара (БСК).

По този повод резидентът на BusinessEurope Фредрик Першон заяви, че "основното заключение е, че 88% от нашите национални федерации-членки смятат, че след значителен спад между 2020 г. и 2023 г. не е имало подобрение в привлекателността на инвестиционната среда на ЕС спрямо нашите основни конкуренти през последните 12 месеца".

"Освен това над половината от нашите федерации-членки (54%) смятат, че регулаторната тежест за компаниите, работещи в ЕС, се е увеличила през 2023 г."

Докладът също така подчертава, че през 2023 г. икономическият растеж в САЩ надхвърли този в ЕС за седми път през последните десет години. ЕС не успя да преодолее дългосрочната си разлика в производителността със САЩ, като общата производителност на ЕС беше само през 2022 г. 75% от тази в САЩ. По подобен начин разликата в продуктивните инвестиции продължава да се разширява; продуктивните инвестиции през 2022 г. възлизат на 15% от БВП в САЩ срещу 11% в ЕС, отбелязва Фредрик Першон.

"По време на следващия политически цикъл ЕС трябва да постави конкурентоспособността на преден план. ЕС трябва да подмлади и доразвие единния пазар в области, вариращи от цифрови до финансови услуги, да изпълни обещанието на Комисията да намали изискванията за отчетност за компаниите с 25% и да гарантира, че Зелената сделка ще се превърне в стратегия за растеж, като я съпътства с истинска индустриална сделка", коментира резидентът на BusinessEurope.

Барометърът на реформите също така показва, че първоначалните очаквания за подобрение в прилагането на механизма за възстановяване и устойчивост от следващо поколение (RRF) на ЕС са избледнели. Делът на федерациите-членки на BusinessEurope, недоволни от изпълнението на техните национални планове, се е увеличил от 29% след стартирането на плановете до 42% сега.

Докладът ще бъде представен на европейските лидери и социални партньори на днешната тристранна социална среща на върха в Брюксел.