Ръстът на заплатите в световен мащаб през 2017 г. се е забавил до най-слабия си темп от 2008 г. насам, значително под стойностите от времето преди световната финансова криза. Това става ясно от актуалния доклад на Международната организация на труда (МОТ), цитиран от Инвестор.

От него става ясно, че забавянето в ръста на заплатите, коригиран спрямо инфлацията, достига 1,8% през 2017 г. спрямо 2,4% година по-рано.

Според данните при развитите страни от Г-20 ръстът на реалните възнаграждения се забавя от 0,9% през 2016 г. до 0,4% година по-късно. В същото време при нововъзникващите и развиващите се страни от групата повишението варира между 4,9% през 2016 г. до 4,3% през 2017 г.

"Озадачаващо е, че при икономиките с високи доходи виждаме бавен ръст на заплатите заедно с възстановяване на увеличението на брутния вътрешен продукт и намаляваща безработица. И първите признаци предполагат, че бавният ръст на възнагражденията ще продължи и през 2018 г.", посочва генералният директор на МОТ Гай Райдър.

По отношение на България организацията цитира данни на Националния статистически институт (НСИ), според които през 2017 г. номиналната средна заплата у нас е била 1060 лв, което представлява ръст спрямо 948 лв година по-рано. Ръстът на реалната заплата у нас също се ускорява до 10,5% от 9,5% година по-рано.

Спрямо останалите страни от Източна Европа у нас ръстът на реалните възнаграждения за периода от 2008 до 2017 г. е най-голям - 7,3%, при средни стойности за региона от 3,4%.

През последните 20 години средната реална заплата почти се е утроила в нововъзникващите и развиващите се държави от Г-20, докато при развитите увеличението е от само 9%. Въпреки това в много икономики с ниски и средни доходи неравенството във възнагражденията остава високо и заплатите често пъти биват недостатъчни за покриването на нуждите на служителите и техните семейства.

По отношение на разликите между възнагражденията на мъжете и жените докладът установява, че в световен мащаб дамите продължават да получават средно 20% по-малко от господата.

Данните показват също, че в страните с високи доходи пропастта в заплатите е по-голяма при по-високите възнаграждения. При държавите със средни и ниски доходи се наблюдава обратната тенденция - разликата е по-голяма при по-зле платените служители.

Майчинството също продължава да бъде фактор за неравенството във възнагражденията. Докладът показва, че майките получават по-малко спрямо жените без деца.