Според данните при развитите страни от Г-20 ръстът на реалните възнаграждения се забавя от 0,9% през 2016 г. до 0,4% година по-късно | Бизнес.dir.bg