Икономиката на еврозоната е нараснала с 0,4% през първото тримесечие, което напълно отговаря на предварителните очаквания на пазара. Данните обаче са под резултата, отчетен през последните три месеца на миналата година от 0,7%, съобщава tradingeconomics.com, цитирайки предварителните данни на Евростат.

Сред държавите растежът на икономиката се забавя в Германия - до 0,3% спрямо 0,6% през четвъртото тримесечие на миналата година, Франция - до 0,3%, Холандия - до 0,5%, Литва - до 0,8%, и Кипър - до 0,8% на същата база. Икономиката запазва темпа си на растеж в Италия - 0,3%, Испания - 0,7%, Словения - 0,9%. БВП нараства във Финландия - до 1,1% спрямо 0,7% през последното тримесечие на 2017 г., и в Латвия - 1,7% спрямо 0,4% през предишното тримесечие.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година икономиката на еврозоната е нараснала с 2,5%, което обаче е под пазарните очаквания. За сравнение през периода октомври-декември БВП отчете ръст от 2,8%.

В Европейския съюз БВП нараства с 0,4% на тримесечна база и с 2,4% на годишна, но и при двата показателя представянето се влошава.

През първото тримесечие на 2018 г. икономиката на България нараства с 3,5% спрямо същия период на миналата година. Темпът остава без промяна спрямо отчетения през последните три месеца на миналата година, като основен двигател са покупките на домакинствата, макар че увеличението се забавя.