В Северозападния район на страната работната сила продължава да намалява. Това показва актуален анализ на Националния статистически институт /НСИ/, предоставен на БТА от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/ "Северозапад" в Плевен.

Данните показват, че през третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в Северозападния район е 275.3 хиляди души, от които 146.7 хиляди са мъже, а 128.6 хиляди са жени. Те намаляват в сравнение с второто тримесечие с малко - 0.2 хиляди, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. намалението е по-голямо - с 2.8 хиляди, посочват от НСИ.

НСИ отчита увеличение на работната сила в Плевен и региона

За област Плевен се наблюдава увеличение на работната сила, показва мониторингът на ТСБ "Северозапад". През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 г. и повече навършени години в Плевен и региона е 100.5 хиляди, от които 54.3 хиляди са мъже, а 46.2 хиляди са жени. Техният брой е най-голям в сравнение със заетите лица във всяка от останалите четири области на региона - Видин, Враца, Монтана и Ловеч. През последното тримесечие е регистрирано намаление на заетите лица във Видин, Монтана и Ловеч, а малко увеличение в областите Плевен и Враца.

В сравнение с второто тримесечие увеличението на работната сила в Плевенския регион е с 1.1 хиляди, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. заетите лица са повече с 2.9 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта сега е 48.3 на сто - по-нисък в сравнение с този в страната, който е 53.3 на сто. В Плевенско този показател при мъжете е по-висок в сравнение с жените - съответно 54.3 на сто и 42.7 на сто. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост на деветнадесето.

Положителна тенденция има и във възрастовата група от 15 г. до 64 години

Увеличение в Плевен и региона има и при заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години. В момента те са 96.8 хиляди, като 52.1 хиляди от тях са мъже, а 44.7 хиляди са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с второто тримесечие с хиляда души, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 1.3 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група в Плевенско - 15 - 64 навършени години, също се увеличава. Сега той е 66.6 на сто, съответно 70.3 на сто за мъжете и 62.7 на сто за жените, като в сравнение с третото тримесечие е по-висок с 2.5 процентни пункта. Отново при мъжете коефициентът на заетост е по-висок в сравнение с този при жените - с около 8 пункта.