В първия ден от новата седмица се получиха две становища във връзка с предложеното на обществено законодателно уреждане на работата от разстояние (онлайн) - чрез промени в Кодекса на труда. Мненията си изразиха омбудсманът Диана Ковачева и КНСБ.

С предложенията се цели "по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние". Това включва организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време, става ясно от представения проект.

Какво не одобрява общественият защитник

Омбудсманът Диана Ковачева настоява да се преосмислят предложените за обществено обсъждане промени в Кодекса на труда, които засягат работещите онлайн. Тя обаче обръща внимание, че с така предложените изменения се възлагат допълнителни, неприсъщи задължения на работниците и служителите, които ще извършват работа от разстояние.

Проф. Ковачева дава пример с предложен текст за чл. 107и, ал. 2: да предоставят на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното от тях работно място, в което ще работят онлайн. Освен това служителите трябва да гарантират, че помещението, в което ще бъде работното им място, е с достатъчно площ и има условията за работата от разстояние без риск за здравето и безопасността.

Общественият защитник е категорична, че според действащото законодателство - (чл. 107к, ал. 2 и 3 КТ) осигуряването на тези условия е изцяло задължение на работодателя, който трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работното място, включително и когато то е в дома на работника, като носи отговорност при неспазване на това свое задължение.

Диана Ковачева смята, че изпълнението на тези задължения е комплексно и включва действия от страна на работодателя, респективно службата по трудова медицина, за извършване на контрол на факторите на работната среда, които задължения не могат да бъдат заменени от субективната преценка на работника.

"Работникът няма как да направи преценка дали помещението, в което ще бъде работното му място е с достатъчна площ, която да му позволява да извършва работата от разстояние без риск за здравето и безопасността му. Не следва да се създава възможност работникът да носи отговорност за дадената от него преценка. Тя следва да се базира на експертни критерии и познания, с каквито обикновено работникът не разполага. В този смисъл не е оправдано и работодателят да се довери на тази преценка", аргументира се омбудсманът.

В становището си проф. Ковачева подкрепя въвеждането в трудовото законодателство на т.нар. "право на изключване". Това е правото на работника или служителя да не осъществява електронна комуникация с работодателя по време на регламентираните почивки, за да не се допуска нарушаване на законоустановените почивки и за подобряване на възможностите за съчетаването на професионалния и личния живот.

"Намирам тази промяна за правилна и необходима. Но също така бих искала да обърна внимание, че това право на необезпокоявано ползване на почивка от страна на работниците следва да бъде гарантирано на всички наети работници, а не само на работещите от разстояние", подчертава общественият защитник.

КНСБ одобрява проекта

КНСБ подкрепя промените в Кодекса на труда, свързани с работата онлайн, става известно от становище, публикувано на сайта на синдиката. Промените са определи като навременни, необходими и целят по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време.

Предложенията целят по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време, отбелязва синдикатът.

От КНСБ подчертават, че за първи път се уреждат някои нови права за работещите от разстояние като "право на изключване", т.е. правото на работника или служителя да не осъществява електронна комуникация с работодателя по време на регламентираните почивки.

Синдикатът подкрепя и промяната на термина "работно място при работа от разстояние". Така ще има помещение в дома, което технически да бъде осигурено и обезопасено и в това помещение работодателят или инспекцията по труда при необходимост да могат да извършват проверки. Така отпада неяснотата, ако в дома, докато работим от разстояние, се случи злополука, дали тя ще бъде трудова или битова и вече ще може да се установява наличие на трудови злополука при работа от разстояние.

С уговарянето в трудовия договор на конкретното място на работа, от което ще се извършва работата от разстояние, се създава сигурност в отношенията между страните. По този начин нито една от страните няма да има право едностранно да променя уговореното място на работата от разстояние. Това осигурява възможност работодателят да гарантира безопасните и здравословните условия на труд и да осъществява контрол при изпълнение на работата, изтъква синдикатът.

От КНСБ уточняват още, че публикуваните промени относно работата от разстояние са били предмет на тристранно разглеждане от межуведомствена работна група с участието на всички национално представителни организации на работниците и работодателите, които са изразили своето съгласие с тях. От синдиката определят появилите се опасения, че промените ще направят работата от вкъщи невъзможна като абсурдни.