Корупцията и престъпността, непрозрачните обществени поръчки, липсата на квалифицирани кадри, качеството на академичното и професионалното образование и инфраструктурата продължават да са сред най-големите пречки пред бизнеса. Изводите са от анкета за "Бизнес средата в България" на Германо-българската индустриално-търговска камара, представена днес от ръководството на Камарата на онлайн пресконференция, предаде БТА.

Анкетата е правена сред 60 фирми, които членуват в камарата, в периода 15 март - 16 април тази година, както и в още 16 страни от Централна и Източна Европа, каза Митко Василев е главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

Едва 2% от анкетираните членове на камарата са казали, че са доволни от борбата с корупцията и престъпността, което ни нарежда на предпоследно място, спрямо всички страни от региона от обхвата на проучването, коментира Василев.

По-скоро в зоната на недоволството сме и според оценките на бизнеса за публичната администрация. По предвидимост на икономическата политика 34 на сто са заявили, че са средно доволни или по-скоро недоволни, което също ни нарежда сред другите страни от региона под средната претеглена стойност, коментира Василев.

37 на сто от анкетираните членове на камарата са заявили, че са по-скоро недоволни от правната сигурност в страната, а 34 на сто са средно доволни. По този показател след нас се нареждат Албания, Република Северна Македония и Унгария.

От прозрачността на обществените поръчки няма нито един много доволен, а 32 на сто от фирмите са казали, че са много недоволни, което ни нарежда в дъното на класацията.

Под средната претеглена статистическа стойност за региона сме и по отношение на политическата и социална стабилност, но след нас има и доста повече държави, коментира Василев.

Няма нито една фирма от анкетираните членове на камарата, която да е казала, че е много доволна от цените на тока в България, като фирмите са по-скоро средно доволни. Василев цитира мнение на ръководството на силно енергоемка фирма, според която в България цените на тока са най-високи спрямо другите страни, където компанията има инвестиции.

53 на сто от анкетираните членове на камарата са заявили, че няма да правят инвестиции тази година, а 57 на сто не планират да наемат нови хора.

97 на сто от фирмите, които са членове на камарата, са посочили, че отново биха инвестирали в България, което нарежда страната ни на трето място след Естония и Литва, коментира Василев.

В отговор на въпрос Василев посочи, че е важно страната да дава сигнали за политическа сигурност и стабилност. Бизнесът е боязлив като сърна, когато не вижда подходящи условия, той просто не идва, каза той. Според него е важно и страната да показва, че е в състояние да се справи с пандемията и имаме държавна политика в тази област. Специално в туризма, ако сега записванията намаляха за България, това няма да се помени в средносрочен аспект, догодина картината може да се повтори, смята Василев. Той съобщи, че данните от анкетата ще бъдат изпратени до правителството.