Парламентът прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, предложени от Министерския съвет, с които се въвеждат европейски директиви за борба с данъчни схеми с потенциален риск.

Разписани са разпоредби и правила, според които приходната администрация ще получава информация за трансгранични данъчни схеми с потенциален риск от избягване на данъчно облагане от задължените лица - консултанти или данъчно задължени лица. Данъчната схема може да включва договореност, споразумение, уговорка, съгласие, становище, схема, план, трансакция и други подобни, както и поредица от такива, може да се състои от няколко части или няколко етапа на изпълнение.

Тази информация ще позволи на органите да противодействат на вредните данъчни практики, пише в мотивите си вносителят. Освен това по реда на автоматичния обмен на информация изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, който е компетентен орган по смисъла на ДОПК, ще получава информация за подобни данъчни схеми, разработени или прилагани в други държави-членки, които биха могли да имат отражение върху данъчните приходи на Република България.

С приемането на промените се цели органите по приходите да могат да противодействат ефективно на пренасочването на облагаема печалба към т.нар офшорни фирми.

Заложени са и административно-наказателни разпоредби за неизпълнение на задължението за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми, които са в значителен размер.

Румен Гечев от левицата коментира обаче, че глобите са изключително ниски и неефективни - от 2000 до 5000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридическите лица. Затова между двете четения от БСП ще предложат драстично завишение на санкциите, което е в интерес на фиска.

Личното ми мнение, отбеляза депутатът, е, че предложенията на ЕС са донякъде палеативни, защото не е приемливо да няма конкретни мерки за закриването на офшорки. Нашият парламент трябва да мисли за пълната им забрана като средство за укриване на данъци, категоричен е Гечев.

НС гласува на първо четене и промени в Закона за платежните услуги и платежните системи - също предложени от правителството.