За една година производството на електроенергия в България е спаднало с 8.35 процента. Това показват данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари 2020 година до 15 ноември спрямо аналогичния период на 2019 г., които са публикувани на страницата на оператора, предава БТА.

От началото на годината до 15 ноември от ЕСО са отчели производство на електроенергия в обем от 34 940 795 MWh. За сравнение през същия период на 2019 г. производството е възлизало на 38 126 208 MWh.

Салдо (износ-внос) за разглеждания период е спаднало на годишна база с 39.68 на сто, показват данните на оператора.

Същевременно потреблението в страната е спаднало с 3.39 процента, става още ясно от статистиката на ЕСО. От началото на 2020 г. до 15 ноември са се изразходили 31 792 917 MWh, докато за аналогичния период на 2019 г. - 32 907 418 MWh.

Увеличение на участието на ВЕИ в преносна мрежа с 11.62 процента, както и в разпределителната мрежа с 6.62 на сто, отчитат още от ЕСО. Най-голям принос за това увеличение е на вятърните електроцентрали. От данните става ясно, че за година минимално се повишава делът в електроенергията от ВЕЦ-овете - с 0.05 на сто.