Производството и потреблението на електроенергия се подобряват, макар и не толкова съществено, но все още остават на минус. По-добри са показателите за участието и на базовите и на водноелектрическите централи (ВЕЦ). В същото време дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) започва да намалява. Очакванията са, с по-активното навлизане в зимния сезон съотношенията ще започват да се променят по-осезателно.

Салдото (износ-внос) остава отрицателно и там промяна в някакъв обозрим период едва ли може да се очаква, предвид ситуацията с коронавируса, която дава своето сериозно отражение. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 15 ноември 2020 година, спрямо аналогичния период на предходната 2019 година.

3е-news.net

Производството на електроенергия за 10 месеца и половина през 2020 г. намалява (минус) с 8.35 % и е в обем от 34 940 795 MWh (при минус 8.45% отчетени преди седмица). За аналогичния период на 2019 г. година производството на електроенергия е достигало 38 126 208 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период се подобрява слабо, но все още остава отрицателно - минус 3.39 % (минус 3.63 % преди седмица). Ако за времето от първия ден на януари до средата на месец ноември 2019 година потреблението на ток е било в обем от 32 907 418 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. възлиза на 31 792 917 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава отрицателно. За периода 1 януари - 15 ноември 2020 г. салдото в обем е от порядъка на 3 147 848 MWh. За сравнение, през същия период на предишната 2019 г. салдото е било в обем от 5 218 790 MWh. Спадът за сравнявания период на настоящата година с този от отминалата 2019 г. достига до минус 39.68% (минус 39% преди седмица, минус 38.36% отчетени преди две седмици).

Слабо се подобряват показателите за участието на базовите централи, но за пореден отчетен период се наблюдават високите минусови стойности. Според данните на ЕСО, участието на базовите централи е в обем от 29 057 229 MWh и намалява с 10.52 % (минус 10.60 % отчетени преди седмица, минус 10.62 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2019 г. базовите централи са участвали с 32 474 284 MWh.

Положителен остава дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа.