Единственото сигурно в технологичния сектор е промяната. При работата в сектора е необходимо постоянство в ученето и развиването и успоредно с това търсенето на нещото, което все още не е открито. Това каза Ираван Хира, генерален директор на Hewlett Packard в България, в студиото на телевизия "Блумбърг".

Хира каза още, че именно тази промяна е била двигателят за компанията, в която работи, за да оцелее във времето. Той посочи, че едно от ключовите предизвикателства пред концерна в момента се оказва наличието на множеството малки и бързоразвиващи се технологични компании на пазара.

"Преди 10 години основното конкурентно предимство беше компанията да е голяма. Тогава HPE имаше над 120 млрд. оборот в над 170 държави, работеха над 340 хил. служители. Точно този размер се превърна в голяма трудност. Корпорацията не беше гъвкава, беше тромава. Много бавно намеренията и промените в пазара достигаха до висшето ръководство и обратното - пътят за взимане на решения беше твърде дълъг", припомни Хира.

Изкуственият интелект е друго значимо предизвикателство пред технологичния сектор, каза още той. Към момента HPE внедрява изкуствен интелект в изчислителните центрове поради недостиг на кадри, висока комплексност на работата, както и все по-високите изисквания на бизнеса.

Изкуственият интелект замества чисто транзакционни дейности - създаване и изтриване на потребители, промяна на права. Това са все рутинни дейности. "Идеята е за автоматизация на процеса като първа стъпка и на второ място - добавянето на интелект", каза Хира.

Според него изкуственият интелект скоро ще има влияние и на пазара на работна ръка. Предстои в близко бъдеще именно той да се окаже най-големият ни конкурент при търсене на работно място. Хира добави още, че образователната ни система трябва да има това предвид и също да се промени, спрямо бъдещите образователни потребности.

Големите конкуренти в близко бъдеще при търсене на работа няма да бъдат хората, а именно тези интелигентни машини. Образователната ни система в момента е за миналия век. Тя трябва да надгради, да еволюира, не говорим за революция в образователната система, а за минаване на следващо ниво.

Хира посочи като отличително качество на българския служител неговата висока степен на адаптивност, както и добрите дигитални умения.