Служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов представи концепция за създаване на Експертен съвет за икономически анализи в България, предаде БТА. На пресконференция в Министерския съвет, Пеканов обясни, че, стъпвайки на най-добрите практики и традиции от други страни, Съветът ще има за цел да предоставя на българското общество и българските институции задълбочена експертиза по водещи икономически теми, помагайки при вземането на решения за страната.

Целта на този съвет е да предлага решения за по-успешното развитие на българската икономика, обясни вицепремиерът. По думите му такива съвети функционират в цяла Европа и други страни по света, а с работата си те допринасят за вземането на по-добри решения и успешното развитие на икономиката, стъпвайки на постиженията на съвременната икономическа наука.

Някои имена от съвета 

Съветът ще има консултативен характер и ще се председателства от Пламен Ненов, професор по макроикономика в Norwegian Business School (най-голямото бизнес училище в Норвегия и второто по мащабите си в Европа - б.р.).

В Съвета ще се включат водещи световни икономисти, които работят в различни сфери на икономическата дисциплина и са сред българските учени, които публикуват във водещи академични журнали. Някои от тях са: Петьо Бонев, асистент професор по иконометрия, University St. Gallen; Ралица Ганева, професор по макроикономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Станли Гьошев, лектор по финанси, University of Exeter; Джефри Нилсен, професор по макроикономика, Американски университет в България.

Председателят на Съвета Пламен Ненов отбеляза, че на първо място колективният консултативен орган ще се занимава с икономически анализи и анализи на различните процеси, протичащи в българската икономика.

Планирано е съставът на Съвета да се обновява на всеки три години, а членовете му ще работят напълно безвъзмездно, посочи още председателят му.

Анализ на динамиката на българския производителен сектор, анализ на териториалните неравенства, разликите в структурата на местните икономики, пазара на труда, както и демографските процеси също ще бъдат във фокуса на работата на органа, стана ясно на пресконференцията при представянето му.

Анализи на три месеца

Експертният съвет за икономически анализи ще изготви своя първи доклад през първото тримесечие на 2023 г., заяви Пламен Ненов. 

Очаква се на всяко тримесечие съветът да предоставя свои анализи, като те ще са базирани изцяло на опита и научните експертизи на участниците в него.

Ненов отбеляза, че част от участниците в 11-членния орган ще се сменят през период от три години, като това ще се отнася във времето за всеки един от тях.

Председателят ще е с 5-годишен мандат.