Възможно е да постигнем съгласие със социалните партньори за отпадането на минималните осигурителни доходи, но при по-добре регламентирано колективно трудово договаряне на секторно ниво, каза пред журналисти социалният министър Бисер Петков.

Според Бисер Петков трябва да се търси компромис между исканията на синдикатите и работодателите. Всяка година преговорите за минималните осигурителни доходи са през лятото и от две години работодателите ги бойкотират, като настояват за отпадането на минималните осигурителни доходи.

Министерството на труда и социалната политика не се е отказало да търси съгласие и по постигането на споразумение за механизъм за определяне на минималната работна заплата, каза още Бисер Петков.

Министърът уточни, че работата по споразумението обаче е обвързана с обсъждането на минималните осигурителни доходи, както и на допълнителните възнаграждения. По думите на Бисер Петков, когато са били дискусиите около процентното съотношение на минималната заплата към средната заплата, са възникнали въпроси коя минимална работна заплата да се разглежда - тази с клас "прослужено време" или без класа. Ако допълнителните възнаграждения са средно 11 на сто, съотношението става съвсем различно, допълни Бисер Петков.

Тези въпроси, които от много години стоят нерешени, трябва да бъдат решени, заяви още Бисер Петков.