Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физически лица през 2022 г., приключва в полунощ днес - за ползващите електронни услуги, и в 17:30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на Националната агенция за приходите, припомнят от приходната агенция.

До момента над 677 000 души са подали годишните си данъчни декларации пред НАП. Близо 83 процента от тях са избрали да го направят през Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Над 20 000 граждани са изпратили формулярите си по пощата, а повече от 96 000 са ги подали в офис на приходната агенция, отчитат от там.

От НАП припомнят, че годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2022 г., дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили приходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци например, ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като еднолиен търговец, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 2 май.

От НАП отбелязват, че най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.