Българският бизнес успя да се справи с редица предизвикателства в кризата и днес предлага добри възможности за взаимноизгодни партньорства. Австрия е вторият по големина реален инвеститор в българската икономика и ние ценим не само финансовите измерения на вложенията, а и опитът в управлението, производството и изграждането на нови модели на отношения между бизнеса и обществото, които са добавена стойност в нашето партньорство. Това заяви президентът Румен Радев, който участва във Виена в кръгла маса, организирана от Стопанската камара на Австрия (WKÖ).

Радев е на посещение в Австрия по покана на федералния канцлер Карл Нехамер. Във форума на WKÖ се включиха представители на българския и австрийския бизнес в областта на енергетиката, банковия сектор, автомобилната индустрия и високите технологии.

Държавният глава подчерта пред представителите на бизнеса, че постигнатата предвидимост в енергийния сектор у нас се дължи на повишената сигурност на доставките на енергийни ресурси и ниските цени на електроенергията.

Президентът открои постигнатите през последните месеци от България споразумения с Гърция и Турция за достъп до техните терминали за втечнен газ и газопреносни мрежи, което осигурява реална енергийна диверсификация и е солидна основа за насърчаване на конкурентоспособността на бизнеса.

Страната ни е част и от все повече международни коридори за пренос на енергийни ресурси към Европа, включително и по инициатива на България като "Solidarity Ring", за увеличаването на доставките на природен газ от Азербайджан.

Зеленият преход е изключително важна цел за ЕС, но тя не бива да бъде постигана за сметка на прибързаното затваряне на базови мощности, загуба на конкурентоспособност и на икономически възможности, ръст на цените и тежка цена за европейските икономики и нашите общества, подчерта държавният глава.

Като особено перспективна област на сътрудничеството с Австрия Румен Радев отбеляза високите технологии в областта на финансовия и банков сектор. Разработен от български компании специализиран софтуер се използва от водещи банки в Африка, а европейски банки установяват свои управленски центрове в страната ни, заяви президентът.

Румен Радев отбеляза стабилното развитие на автомобилния сектор в страната ни, която е сред водещите доставчици на компоненти за автомобилната индустрия в Европа, включително в областта на софтуера. В България работят над 350 компании в тази сфера, които имат около 75 000 работници. "Най-високото признание за постигнатото от България е, че все повече автомобилни компании откриват в България свои научни и развойни центрове, което е добра възможност за нашите инженери и компании", подчерта още президентът.

Като конкурентни предимства на страната ни в Европа, Румен Радев посочи също така стабилните показатели на българската икономика, икономическият ръст от 3.4% за 2022 г., ниското съотношение на външния дълг спрямо брутния вътрешен продукт, значителният ръст на индустриалното производство и на износа, както и квалифицираните кадри.