Преките загуби на икономиката на Австралия от горските пожари ще достигнат около 3,5 млрд. щатски долара. Това прогнозира днес Уестпак (Westpac), една от най-големите австралийски банки, информира ТАСС.

Към 10 януари (пред австралийските застрахователни компании) са подадени 10 550 иска на обща застрахователна стойност около 939 млн. австралийски долара (645,6 млн. щатски долара), посочва банката. Според експертите й незастрахованите загуби, за които ще бъдат необходими държавни компенсации, надвишават застрахованите близо два пъти. По този начин предвид вече отпуснатите от властите 2 млрд. австралийски долара (1,4 млрд. щ. долара) общата стойност на загубите, причинени от стихията, към момента вероятно достига около 5 млрд. австралийски долара (3,54 млрд. щ. долара), прогнозира финансовата институция.

Пожарите, засегнали един от най-гъстонаселените райони на континента, са оказали крайно негативен ефект върху селското стопанство, отбелязват експертите. Фермерите бяха принудени да ликвидират хиляди глави добитък, а разрушаването на електростанция засегна производството на мляко. В зоната на пожарите се оказаха и множество лозя, които бяха унищожени. Възстановяването на тези активи ще изисква значителни инвестиции и време.

Най-големи загуби обаче се очакват в туристическия сектор.

Широкото отразяване на пожарите от световните медии, дъмът над Канбера, Сидни и Мелбърн, вероятно ще се отразят значително върху имиджа на Австралия като дестинация за отдих и ще намалят туристическия поток към страната, прогнозират експертите на Уестпак.

Икономическата цена на последиците от дима и замърсяването за здравето на хората е по-сложно да бъдат оценени количествено, но те също могат да бъдат значителни, допълва банката.