От 1,27 млрд. лева за Източен вариант до 2,5 млрд. лева за тунел може да излезе цената на последната отсечка на магистрала Струма, стана ясно от отговори към 3eNews на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За първи път от няколко години виждаме най-актуалната оценка на всички алтернативи, които почти дори три пъти надвишават първоначалните оценки от 2020 година, публикувани от неправителствения сектор.

Когато има два пъти разлика в цената на алтернативите за последната отсечка на магистрала Струма

По информацията на МРРБ:

Източен вариант Г10.50, който е най-неблагоприятен за еколозите, е с предложени цени, съгласно тръжните процедури за Източен вариант Г10,50: Обща стойност на СМР и надзор - 1,27 млрд. лв. с ДДС;

Източен вариант Г20 е с приблизителна прогнозна стойност СМР и надзор след направена калкулация по експертна оценка би била около 2 млрд. лв., предвид инфлацията и покачващите се цени на материалите.

Вариантът дълъг тунелен вариант, който според министъра може да спести нуждата от оценка на въздействието върху околната среда, защото няма какво да се оценява, е с прогнозна стойност по експертна оценка, спрямо изграждащия се тунел "Железница", индексирана в следствие инфлацията за строителство и строителен надзор - около 2,5 млрд. лв. с ДДС. В тази цена не е калкулирано извозването и депонирането на изкопаното количество скална и земна маса - близо 5 млн. куб. м, коментират от регионалното министерство.

В последните месеци ставаме свидетели на прехвърляне на отговорността между Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според екоминистъра Борислав Сандов забавянето е от регионалното министерство, което се бави да направи оценка на алтернативните трасета за последната отсечка на магистрала Струма. Това би струвало забавянето на програма "Транспортна свързаност", защото според нейната оценка за въздействието върху околната среда трябва да има оценка на алтернативите както за магистрала "Струма", така и за преминаване обхода на гр. Габрово, включително тунел под връх Шипка.

В становището на МОСВ за съгласуване на екологичната оценка на програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. са определени мерки и условия при прилагането на програмата за два от проектите - Лот 3.2 на АМ "Струма" и обхода на гр. Габрово. Условията изискват извършването на допълнителна оценка на алтернативите и възможностите за строителството на двете трасета на Лот 3.;2 на АМ "Струма" - Г 10.50 и Г20, а за обхода на гр. Габрово - на възможностите за строителство на етапите на пътния обект и на съоръженията към него, спрямо специфичните природозащитни цели за защитените зони, уточниха в отговорите си от регионалното министерство.

МРРБ предлага реализиране на Източен вариант Г10.50-

дясно платно в посока Кулата по съществуващия път и ляво в посока София, което ще се строи в източна посока от дефилето

От МРРБ ясно обясняват, че за участъка лот 3.2 на АМ "Струма", с Решение по ОВОС № 3-3/2017 е одобрен вариант "Източен Г10,50" по прединвестиционно проучване от 2016 г. Той предвижда дясното платно в посока Кулата да е по съществуващия път в дефилето, който ще се рехабилитира. Лявото платно в посока София, с габарит 10,50, което ще се строи, ще е в източна посока от дефилето. Решението по ОВОС беше обжалвано по съдебен ред от две физически лица и една неправителствена организация. С решение на Върховния административен съд от 23 май 2018 г. жалбите са отхвърлени и законосъобразността на Решението по ОВОС и проведените процедури по ОВОС и ОС са изцяло потвърдени. Това означава, че тази оценка все още е в сила.

3e-news.net