Социалното министерство предлага линията на бедност за следващата година да нарасне с 27 лева и да бъде 348 лева. При избора на този размер са взети предвид съотношението на разходите за храна и тези за нехранителните стоки и услуги, така че да се покрият минимални жизнени потребности на 20 процента от най-бедните домакинства в страната.

Така определеният размер от 348 лева за следващата година ще гарантира, че минималните жизнени потребности ще бъдат задоволени, а повишението спрямо тазгодишния размер е с 8,4 на сто, като отразява в най-голяма степен динамиката на доходите и е най-близо до размера на линията на бедност по ЕВРОСТАТ от 351 лева.

Прагът откроява ключови рискови групи, които са най-застрашени от бедност. При новия по-висок размер населението в риск от бедност ще е 18 на сто при 18,3% през тази година.

Официално линията на бедност не е обвързана нормативно със социалните плащания, но през последните години тя се използва като праг при изплащането на добавките към пенсиите за Великден и Коледа, при предоставянето на хранителни продукти по европейската оперативна програма, предоставянето на безплатна правна помощ, даването на помощи за възстановяване на жилища, засегнати от бедствия.