Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива учредиха работна група, която ще разработи проект Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средни предприятия (МСП) в съответствие с принципа "Мисли първо за малките" към "Акта за малкия бизнес" на Европейския съюз. Това съобщиха от Агенцията.

По време на среща, състояла се в сградата на ИАНМСП, членовете на работната група са обсъдили настоящото състояние на сектора на МСП у нас и възможностите за изготвяне на Концепцията, чиято цел е да насърчи предприемачеството, да улесни достъпа до нови пазари и финансиране, да подкрепи дигитализацията, да регулира бизнес средата и да повиши осведомеността относно кръговата икономика и иновациите.

В рамките на първата сесия на работната група всички страни са се обединиха около мнението, че Концепцията ще подпомогне възстановяването на българската икономика от последствията от пандемията от COVID-19 и ще спомогне за растежа и в дългосрочен план.

Целта на участниците от групата, създадена с решение на Националния икономически съвет (НИС) към Министерския съвет, е да представи Концепцията до края на 2020 г., за да може тя да окаже благоприятен ефект върху малкия и средния бизнес у нас в максимално кратки срокове с оглед на усложнената икономическа ситуация.

Изготвяйки стратегическия документ, работната група ще се ръководи от 10-те принципа на "Акта за малкия бизнес" на Европейския съюз, а именно:

- да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава; да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс;

- да се изготвят разпоредби в съответствие с принципа "Мисли първо за малките";

- да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП;

- да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП:

- да се улесни участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите за държавна помощ по отношение на МСП;

- да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки;

- да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар;

- да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация; да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности;

- да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите