България разполага с големи количества подземни богатства, които към момента се използват изцяло за износ и това са пропуснати ползи за българската икономика, посочи служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов. По тази причина министърът и ръководството на Българската минно-геоложка камара се договориха да започне работа по създаването на инвестиционна карта за реиндустриализация на България, която ще е базирана на суровините, добивани в страната, съобщиха от ведомството.

Предстои от Камарата да предоставят актуални данни за изготвянето на инвестиционната карта, която ще съдържа възможностите за конкретни производства по региони в страната, определени на базата на съществуващите суровини. Тя ще бъде представена на икономическите съветници в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ), които ще имат ключова роля за представянето й пред чуждестранния бизнес. Ще бъдат идентифицирани ключовите предприятия във всеки сектор по света, използващи суровини, които могат да се добиват в България и пред тях ще бъдат презентирани инвестиционните възможности у нас.

Според министъра страната ни трябва да спре да бъде донор на суровини за развитите икономики и затова целта е да бъдат привлечени инвеститори, използващи нашите ресурси, възможно най-близо до тях. Той допълни, че от една страна това ще намали транспортните разходи на компаниите, а от друга - добавената стойност от тази индустрия ще остава в България.

"Чрез развитие на индустриални зони в близост до големите находища на подземни богатства и достатъчно атрактивни условия за инвестиции в тях, имаме всички шансове да привлечем стратегически инвеститори и да събудим производствения процес у нас. Това е гаранция за икономически растеж и увеличаване на доходите на населението в цели региони", обясни икономическият министър.

По време на срещата бе коментирано, че се намираме в исторически момент, когато редица европейски производствени компании срещат сериозни трудности и търсят нови локации. Благодарение на осигурените енергийни доставки, страната ни се превръща в много атрактивна дестинация за инвестиции. Сега е моментът да представим активно всички силни страни на България, а бизнесът, държавата и общините да работят в максимално тясно сътрудничество, бе общото мнение на участниците в срещата.

От страна на Българската минно-геоложка камара участие в срещата взеха председателят на Управителния съвет Николай Вълканов и изпълнителният директор Иван Митев.

Минерално-суровинната индустрия е основа за всички останали индустрии: металургия, машиностроене, химическа промишленост, енергетика, стъкларска и порцеланова промишленост, строителство, електротехника, електроника, приборостроене, и много други. Три четвърти от предметите, които ни заобикалят, са произведени от добитите суровини, една четвърт от тях са произведени с инструменти, изработени от такива суровини. 40 процента от електроенергията в страната се добива на база минерални суровини - твърди горива.

Минерално-суровинната индустрия е със стратегическо значение за българската икономика и формира пет на сто от БВП на страната, като това е един най-добре развиващите се сектори през последните години, посочват от Камарата. България е сред държавите в Европейския съюз с дългогодишни традиции и опит в развитието на добивния отрасъл.