Правителството одобри промени в Закона за публичните финанси. Това съобщиха в сряда (21 октомври) от пресслужбата на Министерския съвет.

Промените предвиждат "разхлабване" на фискалните правила, въведени след финансовата криза от 2008-а.

Най-съществената промяна е даването на "зелена светлина" за надхвърляне на законоустановения праг на дефицит в държавния бюджет. Според сега действащото законодателство при извънредни обстоятелства тази граница е 3% от БВП. Новите текстове предвиждат в подобни ситуации този праг да може да бъде надскачан.

По отношение на извънредното обстоятелство, законът "казва", че това може да бъде: "необичайно събитие извън контрола на Министерския съвет".

Важно е да уточним, че според сега действащото законодателство целта за салдото на сектор "Държавно управление" е то да бъде нулево или положително. Що се отнася до годишния консолидиран бюджетен дефицит нa касова основа - той не може да надвишава 2% от БВП. Единствено изключение може да се направи при извънредни обстоятелства, като тогава сумата не може да е по-голяма от 3% от БВП.

Друга ключова промяна гласи, че преразпределителната роля на държавата ще може да надвишава 40% от БВП. От мотивите към законопроекта става ясно, че това изменение ще осигури по-голяма гъвкавост при управлението на публичните средства и премахване на ограниченията за усвояването на парите от европейските фондове и от Плана за възстановяване на Европа.

Предложеният законопроект не се отклонява от изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията на бюджетните рамки на държавите членки от 23 ноември 2011 г., която е въведена с приемането на Закона за публичните финанси през 2013 г., като частта от промените в Закона, свързани с фискалните правила и ограничения, попада в приложното поле на Директивата, поради което предложенията са съгласувани в оперативен порядък и с Европейската комисия, се посочва още в прессъобщението.