Над 15 хиляди малки и средни български фирми са получили финансова помощ от Европейския инвестиционен фонд през последните десет години. Това съобщи Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд в България, по време на дискусията за "Перспективите пред финансирането на МСП и стартъпи от Европейската инвестиционна банка (EИБ), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Фонда на фондовете", предаде БТА.

"ЕИБ инвестира в малки и средни фирми в България чрез посредничеството на банки и фондове за рисков капитал. На бизнеса се помага най-вече чрез гаранционни инструменти, защото много от малките фирми нямат добра, а често - и никаква кредитна история", обясни Стоянов. Той допълни, че Фондът предоставя ликвидност и за финансиране на по-рискови и иновативни фирми.

Извън голямата статистика, през последните пет години над 700 български новосъздадени фирми т. нар. стартъпи са получили финансово подпомагане през програмите на ЕИФ, каза още Стоянов.

Някои от продуктите на ЕИФ са:

- рисков капитал и микрофинансиране за МСП, най-вече за нови и иновативни компании

- гаранции за финансови институции, за да покриват заеми за МСП

- помощ за страните от ЕС и страни в процес на присъединяване за развитие на техните пазари на рисков капитал

Европейската инвестиционна банка е мажоритарен акционер в Европейския инвестиционен фонд, който предоставя финансиране на малки и средни предприятия чрез рисков капитал и инструменти за рисково финансиране . Другите акционери са Европейската комисия и финансови институции от Европа. Създаденият през 1994 г. фонд работи във всички страни от ЕС, в бъдещи членове на Съюза, Лихтенщайн и Норвегия.