В последния месец на 2023 г. обявите за работа са намалели с 19 процента спрямо предходния месец, според ежемесечния анализ на HR компанията и кариерен сайт "Джоб Тайгър" (JobTiger). От компанията посочват, че това е спад от близо 7000 предложения на месечна база, като общият брой на обявите е около 30 000. От там изтъкват, че традиционно през декември се наблюдава рязък спад на обявите за работа вследствие на почивните дни по време на коледните и новогодишни празници. В резултат от тях редица работодатели преустановяват публикуването на работни позиции онлайн.

На годишна база се отчита ръст - обявите за работа са с 9 процента повече спрямо същия период през 2022 г., като почти във всеки един от секторите има повече предложения спрямо миналата година, уточняват от кариерния сайт.

Като дял на обявите през 2023 г. се наблюдава почти една и съща картина, допълват от "Джоб Тайгър". Основна промяна в дяловото разпределение се отчита в сектор ИТ, който е заемал второ място по дял на предложенията през декември 2022 г. с 15 на сто, а през същия месец в 2023 г. е вече на шесто място с 9 процента дял.

Разпределението на обявите при останалите сектори през декември 2023 г. е почти същото като при останалите месеци в годината. На първо място е сектор "Търговия и продажби" с 25 на сто, следван от секторите "Производство" (15 процента) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (13 на сто).

Следват секторите "Административни и обслужващи дейности" (12 процента), "Логистика и транспорт" (11 на сто), "ИТ" (9 процента), "Здравеопазване и фармация" (6 на сто), "Строителство" (5 процента), "Счетоводство, одит, финанси" (5 на сто), "Маркетинг и реклама" (3 процента) и "Изкуство" (2 на сто).

През декември 2023 г. броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 19 процента спрямо предходния месец, както и с 23 на сто по-малко спрямо декември 2022 г. Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 10 процента от предлагането през последния месеца на изминалата година, посочват от "Джоб Тайгър". Разпределението при "ИТ" сектора е 52 на сто.

"Административни и обслужващи дейности" се нарежда на второ място с 18 процента. Следват секторите на "Аутсорсинг (BPO) индустрията" с 15 на сто и "Търговия и продажби" с 8 процента.

Както при всички останали показатели през декември 2023 г. се отчита спад и при предложенията във всички от водещите областни градове - София (минус 21 на сто), Пловдив (минус 20 процента), Варна (минус 18 на сто), Бургас (минус 21 процента), Русе (минус 16 на сто) и Стара Загора (минус 16 процента). Като дялово разпределение в София обявите са 45 на сто, а в останалите градове са: Пловдив (10 процента), Варна (8 на сто), Бургас (4 процента), Русе (3 на сто) и Стара Загора (3 процента).

По всяка вероятност в края на януари ще се отчете ръст на предложенията по всички показатели, считат от "Джоб Тайгър".