От средата на март 2020 година страните членки на ЕС взеха ограничителни мерки, за да забавят разпространението на Ковид-19. Тези мерки включваха затваряне на заводи, училища, ресторанти, барове и хотели и изискваха от хората да си останат вкъщи. Много компании понижиха производствените равнища заради липса на търсене или прекъсване на веригата за доставки. Рестрикциите действаха с пълна сила през целия април. До края на май и през юни много страни започнаха частично да премахват ограниченията и туристическият сезон стартира. Юнските данни обаче сочат по-ниско потребление на електроенергия в ЕС в повечето държави членки, отчита Евростат.

Общо в ЕС консумацията на електричество през юни тази година е била със 7,6 процента под най-ниската юнска стойност между 2016 и 2019 година, сочи публикувана днес оценка.

Спрямо най-ниската стойност за юни за периода от 2016 година досега Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Полша и Словения отчитат спад от над 10 процента.

Тъй като туризмът е важен сектор за повечето от тези страни, вероятно намаляването на туристите е довело до по-слабо потребление на електроенергия. Туристическият сектор понесе значителни загуби заради предупрежденията за пътуване и налагането на карантинни мерки, припомня Евростат.

В седем държави членки (Дания, Германия, Италия, Люксембург, Австрия, Португалия и Финландия) консумацията на електроенергия е намаляла с 5 до 10 на сто, а в осем понижението е между 1 и 5 процента (Белгия, България, Чехия, Франция, Унгария, Холандия, Румъния и Словакия) спрямо референтната стойност.

В Латвия и Литва ситуацията остава стабилна (до + 1 процент), а останалите страни (Естония, Ирландия, Малта и Швеция) отчитат увеличение на потреблението на електричество в сравнение с най-ниското юнско ниво.

От март до май в Дания и България се наблюдава растеж, но през юни и двете регистрират спад на потреблението на електроенергия в сравнение с най-ниския референтен месец между 2016 и 2019 година, отбелязва европейската статистическа служба.