Поредните изменения в Закона за енергетиката, насочени към продължаване на либерализацията на енергийния пазар този път  срещнаха подкрепата на работодатели, малки производители на енергия от ВЕИ, енергийната борса,  БЕХ и КЕВР,  експерти, но с искане за прецизиране на редица текстове. Законовите промени с 12 гласа "за" бsха приети на първо четене от комисията по енергетика към Народното събрание, съобщи 3е-nevs.net. 

По отношение на промяната, свързана с възможността за излизането на свободния пазар и на производителите на електроенергия между 1 и 4 MW, което трябва да осигури допълнителни количества електроенергия на борсата и подобряване на конкуренцията се оказа принципно подкрепена от всички. Изваждането на толкова голямо количество електроенергия на борсата - 372 централи или 1 млн.500 хил. МВтч, макар и годишно производство обаче се оказва, че събуждат безпокойство сред БЕХ (в частност НЕК), а и сред БНЕБ. Затова прецизиране ще се наложи, а в тази връзка е от значение и преразглеждане с цел подсигуряване и на текстовете за таксите за износ , на и за внос. Целта - презастраховане от опасността от свърхликвидност на борсата.  

От Министерство на енергетиката и от Фонд Сигурност на електроенергийната система подкрепиха и поправката, която предвижда, производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1 MW и 4 MW от 1 юли 2019 г. да преминат от преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране с премия. За тази цел Министерство на енергетиката ще трябва съответно да подаде и документи за нотификация към ЕК за признаването на държавна помощ. С оглед на опита от миналата година при изваждането на производителите на енергия от ВЕИ с 4 МВт, според зам.-министъра на енергетиката ечо Станков, проблеми не се очакват. Проблеми в това отношение няма да има и за ФСЕС, обясни Диан Червенкондев. По думите му това не би трябвало да се отрази на бюджета на Фонда. 

"Досега енергията от тези малки производители от 1 до 4 МВт  се изкупува на 100 % от обществения доставчик (НЕК) и те на 100 % биват компенсирани от своя страна от ФСЕС , който пък съответно събира и финансира своята дейност чрез събиране на такса задължение към обществото, вноска от 5 % от всички производители и вносители на електрическа енергия съответно 100 % от търговията с емисии на българската държава осъществява на европейския пазар. Така че като бюджет и финансиране той е осигурен, просто се изменя начина и става компенсаторен механизъм", коментира Червенкондев. 

"Като цяло работодателските организации подкрепят законопроекта", обяви председателят на АИКБ Васил Велев. Той за пореден път обясни колко тежка е за бизнеса такса задължение към обществото.