Газовата директива на ЕС с поправките ще влезе в сила бързо и ще се прилага и към газопровода "Северен поток 2". Това каза в Брюксел директорът на генерална дирекция Енергетика към Европейската комисия Доминик Ристори, цитиран от ТАСС.

"Директивата ще влезе в сила бързо, във всеки случай до завършването на "Северен поток 2". Тоест тя ще се прилага към този проект", каза той след заседанието на Съвета на ЕС по енергетика, на която министрите от страните на ЕС бяха информирани за подготовката по окончателното утвърждаване на директивата.

Ристори съобщи, че много държави от ЕС се обявяват в подкрепа на това поправките в директивата да се приложат незабавно след публикуването на директивата Според него, това е много важен момент, тъй като гарантира бърза адаптация на директивата към националните законодателства на страните от Европейския съюз.

"Това означава, че има политическа воля по отношение на одобрението на този текст и реализацията му. Тези два елемента са взаимно свързани", обясни той. Ристори напомни, че през лятото на 2017 г. ЕК е поискала мандат а преговори с Русия. 

"Този мандат, както и преди е на масата и ние потвърдихме, че комисията е готова, ако съветът иска да продължи с този текст да поеме свой дял от отговорността в тези преговори,  разбира се, веднага след като разполага с такъв мандат.