Ниски възнаграждения, липса на специалисти и на достатъчно финансиране, необходимост от промяна на законодателната и регулаторната рамка, са част от проблемите, които характеризират ВиК сектора у нас и които бяха обсъдени на форум "Социален диалог, колективно трудово договаряне и добри практики в системата на ВиК". Това съобщиха от КНСБ, които са организатор на събитието.

В дискусията са се включили президентът на КНСБ Пламен Димитров, зам.-председателят на Национален браншов синдикат "Водоснабдител" Евгени Янев, изпълнителният директор на "Български ВиК холдинг" Илиян Илиев, председателят на Управителния съвет на компанията Иван Иванов, директорът на дирекция "Водоснабдяване и канализация" в министерството на регионалното развитие Иванка Виденова, Ангел Престойски от Съюза на ВиК операторите, представители на КЕВР, управители на ВиК дружества.

Представени са били изводи и препоръки от секторен анализ на социалния диалог и колективното трудово договаряне и на предизвикателствата пред договарянето на работните заплати в системата на ВиК.

"От години 16 хил. заети в сектора получават недостойни възнаграждения. Заплатите трябва да се увеличат с над 40 процента, за да се компенсират ниските им нива", е посочил Пламен Димитров.

Това означава, че занапред ръстът на възнагражденията трябва да изпреварва средния за страната и годишно да е с най-малко 15 процента, за да се компенсира изоставането. Необходимо е да се вземат мерки и за квалификацията и преквалификацията на заетите, смята Димитров.

Във все повече дружества няма нито един ВиК инженер, проблемът се задълбочава, дружествата не могат да привлекат необходимите млади кадри, а средната възраст на заетите става по-висока, е очертал другите проблеми Димитров. Той е дал пример с образованието, където също дълги години е бил регистриран отлив на кадри, но сега ситуацията е променена след целенасочени усилия и сериозен ръст на възнагражденията.