През следващия месец в София ще бъде създаден клъстер в рамките на европейския изследователски проект MOBICCON-PRO, който ще бъде специално фокусиран върху темата за повторната употреба на строителните материали. Така реално ще се предприемат стъпки в посока създаването на регионален и ликвиден пазар на висококачествени вторични строителни продукти и материали. Това обясни Пламена Ненкова, заместник изпълнителен директор на "Главболгарстрой Холдинг"АД. Тя взе участие във форум по време на изложението "Архитектурно строителна седмица", което се проведе в София. Целта на строителния клъстер е да събере кръг от компании, НПО, представители на академичните среди и други организации, действащи и мислещи в посока на зеленото бъдеще, които отговорно използват строителните материали. В клъстера, наричан от експертите териториален кръгов център, активно участие ще вземе и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Новото сдружение се очаква да бъде представено през май.

Ненкова обясни, че част от проекта за бъдещия клъстер обхваща и създаването на първата Мобилна пилотна инсталация за преработка, рециклиране и последваща употреба на строителни материали. Тя ще бъде изградена първоначално до София, а след това, в рамките на проекта, ще бъде разположена в други общини. Проектът се очаква да завърши през 2027 г., като малко преди края му мобилното съоръжение ще бъде предоставено на сръбския град Пирот, където ще работи в полза на местния бизнес поне шест месеца, стана ясно от думите на Ненкова.

Изграждането на инсталацията е международно начинание, което се финансира от най-голямата европейска изследователска програма - "Хоризонт Европа". Нашите партньори от УАСГ спомогнаха изключително много за разработката на концепцията на този проект и неговото успешно финансиране и реализиране. Другата част от финансирането идва предимно от "Главболгарстрой" и останалите бизнес партньори в проекта. Това е начинание, което смятам ще допринесе значително за задълбочаване темата за рециклирането на строителните отпадъци и производството на висок клас вторични продукти и материали", сподели Ненкова по време на форума.

Освен българското дружество и УАСГ в проекта участват още 8 организации от Франция, Белгия, Дания и Сърбия, обединени в консорциум. Проектът носи името MOBICCON-PRO и бе добре възприет от експертите в Брюксел именно заради неговите функции и възможности за развитие на кръговата икономика. Основната цел е разбира се повторната употреба на строителните отпадъци, които чрез определена сепарация могат да се превърнат отново в суровина за индустрията. Целта ни е 90% от отпадъците да бъдат рециклирани чрез пилотната инсталация и отново да се появят на пазара, обясни Ненкова. По думите ѝ едва 10% от общия строителен отпадък няма да може да бъде рециклиран. Предвиждаме 55 000 тона строителни отпадъци да преминат през инсталацията и от тях да има 49 500 т рециклирани материали, заяви Ненкова. Очаква се още през втората година от проекта да бъде окомплектована мобилната инсталация и да бъде позиционирана край София. В допълнение, създадените в рамките на MOBICCON-PRO иновативни продукти/материали ще бъдат впоследствие наблюдавани от експертите на "Главболгастрой", за да се видят точните им характеристики и строителни възможности.

Приблизително по същото време се предвижда и да бъде създадена електронна платформа за търговия с рециклирани строителни материали у нас, добави Ненкова. Според нея предизвикателство ще бъде събирането на цялата информация на тази платформа.

В същото време мобилната инсталация, която е и компактна, може да бъде добро решение на въпроса с липсата на строителни площадки в общините за съхранение и преработка на строителните отпадъци, добави Ненкова.

Съоръжението получи грантово финансиране от почти 19 млн. лева по "Хоризонт Европа". Първоначално инсталацията ще бъде разположена край София, а впоследствие в друга община от Западна България. Интерес към новата мобилна машина са проявили Монтана, Костинброд и други населени места. Инсталацията ще се състои от различно оборудване за извършване на предварително трошене, скрининг, магнитна сепарация, пресяване, разделяне, пречистване, сушене и финно раздробяване. Предвижда се и разработка на прототип на конусна трошачка с импулсен генератор, която освен всичко ще намали разходите за енергия. Това ще спомогне и да се съкратят сроковете за производство на единица продукция. За трошачката, както ѝ казват на галено експертите, вече е получен и патент за полезен модел в Българското патентно ведомство.

Партньори в начинанието освен "Главболгарстрой", която е координатор на MOBICCON-PRO, са още Датският технологичен институт, Европейската федерация на строителната индустрия (ФИЕК), университетът CY Cergy в Париж, IDEA Consult от Белгия, Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, община Пирот, Българският институт за икономическа политика, както и общините Монтана, Самоков, Сливница и Костинброд (които подкрепят проекта).

Клъстер в подкрепа на бизнеса

Бъдещият строителен клъстер ще бъде всъщност регионална инициатива. Дори и в момента учените от България, Франция и Дания вече търсят начини да предложат интелигентни варианти и дигитални решения за рационализиране на одитите при разрушаване на сградите. Става дума за употреба на нови 3D скенери, инфрачервени детектори и устройства с добавена реалност, които ще помогнат на инженерите да преценят колко опасни материали може да има в дадена стара сграда, преди да се стигне до нейното физическо разрушаване. Процесът е важен, защото не бива да се застрашава здравето на хората с токсични и опасни материали, използвани в миналото. Тези материали е недопустимо отново да отидат за строеж на сгради, а хората да вярват, че живеят в здравословна среда.

Именно селективното разрушаване на сградите изглежда е бъдещето на зеленото европейско строителство - чрез него ще се достигне до ново ниво идеята за кръговата икономика и повторната употреба на оскъдните строителни материали. След поскъпването на суровините и инфлацията проектът става все по-интересен за редица строителни компании, защото ще спомогне за ограничаване на разходите.

Очаква се клъстерът да се занимава и с друга важна задача - да даде предложения за законодателни промени, с които да се подпомогне създаването на реален пазар за рециклирани строителни материали.


Материалът е изготвен в партньорство с Главболгарстрой.