В края на септември превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) нарастват спрямо края на юни, съответно с 43.4 и 35.5 на сто. Това сочат предварителни сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2020 г.

Ръст на тримесечна база има и при превозените товари от товарния транспорт - със 7.5%, така и при извършената от него работа - със 17 на сто.

За година

се увеличават, както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт. Същевременно и през третото тримесечие на 2020 г. е отчетен спад при превозените пътници (с 25.9%) и извършената работа (с 44.8%) от пътническия транспорт спрямо същото тримесечие на 2019 година.

Товарен сухопътен транспорт

През третото тримесечие на 2020 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 29,925 млн. т, или с 6,639 млн. т. повече спрямо третото тримесечие на 2019 г., като спад от 36.8% е отчетен само при превозените товари от тръбопроводния транспорт. Извършената работа също се увеличава спрямо съответното тримесечие на 2019 г. и достига 9,325 млрд. тонкилометра.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт, които през третото тримесечие на 2020 г. са извършвали само международни превози, се увеличават с 6.7%  на годишна база, в резултат на по-голямото количество превозени товари както от речния, така и от морския транспорт. 

Същевременно извършената работа, измерена в тонкилометри, бележи спад от 12.6% спрямо съответния период на 2019 година. При речния транспорт намалението е с 15.7% и се дължи на по-малкото средно превозно разстояние.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт в края на септември е 81,484 млн., което е годишен спад от 27.2 процента. Понижение е отчетено, както при железопътните, така и при автомобилните превози, съответно с 18.0 и 27.7 на сто.

Извършената работа също намалява с 46.7% и достига 1,795 млрд. пътниккилометра.

Пътнически воден транспорт

През третото тримесечие на 2020 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава спад, както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 14.0 хил. пътници (30.2%) и 893.2 хил. пътниккилометра (27.1%). Намалението се дължи на по-малкия брой превозени пътници от речния и морския транспорт, отбелязват от НСИ.

Градски електротранспорт

През периода юли - септември 2020 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 48,828 млн. пътници, или с 23.7% по-малко спрямо същия период на 2019 година. Намаление се наблюдава при всички видове градски транспорт, като най-голям спад е регистриран при превозите на метрото - 28.4 на сто.

Извършената работа също намалява с 25.3% и достига 242.4 млн. пътниккилометра.