През третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарните данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" е с 13.9 на сто под равнището на същото тримесечие година по-рано, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям спад е регистриран при "Въздушния транспорт" - със 75.1%, както и при "Водния транспорт" - с 34.7 на сто. Увеличение се наблюдава единствено при "Пощенските и куриерските услуги" - с 19.4 на сто.

При "Другите бизнес услуги" годишно понижение се наблюдава при повечето дейности, като най-голям спад е регистриран при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - със 70.3 на сто.

Същевременно най-съществено увеличение се наблюдава при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" - с 16 на сто.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" се увеличава за година с 10 на сто. Най- съществено нарастване се наблюдава при "Далекосъобщения" - с 24.7 на сто. Значителен спад обаче е отчетен при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (42.5 на сто).

За тримесечието 

общият индекс на оборота  за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонни данни, се увеличава с 9.5 на сто спрямо второто тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст се наблюдава при "Водния транспорт" и "Сухопътния транспорт", съответно с 15.5 и 14.1 на сто. Намаление е регистрирано само при "Въздушен транспорт" (16.8 на сто).

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" се увеличава със 7.3% спрямо второто тримесечие на 2020 година. Най-съществено нарастване е отчетено при "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" (29.6 на сто) и "Издателска дейност" (22.6 на сто).

При "Други бизнес услуги" се наблюдава увеличение спрямо предишното тримесечие при повечето дейности. Най-значителен ръст е регистриран при "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - със 127 на сто, и "Рекламна дейност и проучване на пазари" - с 35.5 на сто, докато най-голямо намаление е отчетено при "Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" - с 6.1 на сто.