През 2022 г. средната цена на 1 хектар (10 декара) обработваема земя в Европейския съюз е била 10 578 евро. Средната покупна цена на обработваемата земя е била 45 пъти по-висока, отколкото средната цена, която получават собствениците, отдали под аренда земите си - 233 евро на хектар, съобщи БТА, като се позова на данни на Евростат.

Сред 21 страни от ЕС, за които има налични данни, средната цена на 1 хектар обработваема земя варира от 3700 евро в Хърватия до 233 230 евро в Малта. Ограничената наличност на земеделска земя в малката островна държава, както и употребата ѝ за алтернативни цели, повишава цените.

Средни цени на обработваемата земя в ЕС, 2022 г.

Графика: Евростат

В три страни от ЕС са регистрирани особено значителни регионални вариации в цените на обработваемата земя: Нидерландия, Гърция и Испания. През 2022 г. най-изгодно са се продавали обработваеми земи в шведските региони Горен Норланд и Централна-Северна земя - съответно 2041 и 2437 евро на хектар.

Почти навсякъде в ЕС обработваемата земя е по-скъпа от пасищата

Средната цена на хектар обработваема земя в ЕС е била с около 2200 евро над средната цена на хектар пасища през 2022 г., като изключение от тенденцията прави само Люксембург.

Постоянните пасища в ЕС са били най-евтини в България, като средно 1 хектар се е продавал по 1887 евро през 2022 г. Това е почти четири пъти по-малко от цената на 1 хектар обработваема земя в страната ни (7303 евро).

Средната цена за отдаване под аренда на обработваема земя в България през 2022 г. е била 320 евро на хектар, или с почти 20 на сто повече спрямо 267 евро през 2021 г. Разгледано по региони, най-високи са били цените за аренда в Североизточен регион (478 евро на хектар), Северен централен регион (383 евро на хектар) и Северна и Югоизточна България (320 евро на хектар), а най-ниска в Югозападния регион (177 евро на хектар).

Средни наемни цени на обработваема земя и (или) постоянни пасища в ЕС, 2022 г.

Графика: Евростат

В същото време средната цена за отдаване под аренда на обработваема земя постоянни пасища в България е била 134 евро на хектар и варира от 194 евро на хектар в Северозападния регион до 88 евро на хектар в Югозападния регион.

Средни цени на договорите за аренда са най-евтини в Словакия

В рамките на ЕС средните цени на договорите за аренда за обработваема земя и/или постоянни пасища е 199 евро на хектар, като варира от 57 евро на хектар средно в Словакия до 843 евро в Нидерландия.

Най-големи суми по договори за аренда са получавали собствениците на земи в нидерландския регион Флеволанд (1764 евро на хектар), следван от Канарските острови в Испания (1136 евро на хектар) и Атика в Гърция (1048 евро).

Най-ниски са били цените на договори за аренда в изброените по-горе региони в Швеция (24 евро на хектар за всеки).