През първото тримесечие на 2022 г. сезонно коригираният брутен вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 0,2% в еврозоната и с 0,4% в ЕС в сравнение с предходното тримесечие, според предварителните оценки, публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП нарасна с 0,3% в еврозоната и с 0,5% в ЕС.

Евростат уточнява, че тези предварителни оценки на БВП се основават на непълни източници, като данните подлежат на допълнителен преглед.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно коригираният БВП нараства с 5,0% в еврозоната и с 5,2% в ЕС през първото тримесечие на 2022 г., след +4,7% в еврозоната и +4,9% в ЕС през предходното тримесечие.

Сред държавите-членки, за които са налични данни за първото тримесечие на 2022 г., Португалия (+2,6%) регистрира най-голямо увеличение в сравнение с предходното тримесечие, следвана от Австрия (+2,5%) и Латвия (+2,1%). Спад е регистриран в Швеция (-0,4%) и в Италия (-0,2%). Годишните темпове на растеж бяха положителни за всички страни.

Ръст на БВП в еврозоната и ЕС през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното

Графика: Eurostat

Растеж на БВП в ЕС и еврозоната през първото тримесечие на 2022 г. на годишна база

Графика: Eurostat