В какво състояние са най-важните отрасли и най-бързо прогресиращите сектори в прехода към икономическо развитие и растеж от нов тип? Каква 2024 г. очакват компаниите? Списание "Мениджър" представя в статистически разрез и различни експертни гледни точки отговорите на тези въпроси в деветото специално годишно издание "Първите в бизнеса - поглед отвътре".

Рекордна инфлация, отдавна невиждани нива на цените в глобален план - 2022 г. определено ще се помни дълго с непредвидените шокове за икономиките. Сега, когато високите вълни отминават, на хоризонта се виждат неподозирани рекорди. Представянето на водещите компании в основните класации на Деветото изданието на "Първите в бизнеса" е достигнало точки на пречупване с върхови постижения, показват окончателните финансови резултати на 200 водещи компании у нас.

Енергия за възход. Първите 200 по приходи и печалба

"Икономиката бумти" беше фраза, която често чувахме през годината на внезапно втурналата се нагоре инфлация. Тогава това звучеше парадоксално, но числата говорят безпристрастно: приходите на най-големите 200 български компании се увеличават с близо 60% на годишна база. Аналогичен резултат демонстрира и класацията Топ 200 по нетна печалба, а в Шампионската лига на бурно изстреляли се нагоре резултати влизат 25 дружества, които отчитат повече от 10 пъти нарастване на чистата си печалба. 

Деветото издание на "Първите в бизнеса" представя също Топ 50 компании с най-бързо растящи приходи и печалба, Топ 50 на най-големите работодатели, Топ 50 компании с най-много служители, Топ 10 на структуроопределящите и перспективни сектори.

Директорът AI

В услуга на бизнеса, вече на ежедневна база, влезе AI. Бурното му развитие създаде множество нови възможности за креативност, генериране на съдържание и автоматизации. То обаче предизвика и не по-малко тревоги - от дизайнери до журналисти мнозина се запитаха ще запазят ли работните си места.

Индустрия 5.0

Когато говорим за високотехнологични процеси и стратегии, е редно да погледнем към индустрията - един от най-мощните двигатели на европейската икономика, който носи 20% от 16,6 трилиона долара БВП на ЕС. Затова най-сложният въпрос от 15 години насам е как европейската промишленост да остане конкурентоспособна в битката за пазари с други производители. Концепция, която доскоро търсеше отговор на този въпрос, е Индустрия 4.0. Днес предизвикателствата за европейската промишленост са не по-малки от тези през кризисната 2011 г. Това е причината сред ключовите политики в дневния ред на Европа да е Индустрия 5.0.

Дигиталният и климатичният преход ще движат растежа на ЕС

Приспособяването на фирмите, домакинствата и държавните финанси към по-високите лихвени проценти може да се окаже по-трудно. Това ще доведе и до свиване на инвестиционната активност, прогнозира в специално интервю за 

деветото годишно издание "Първите в бизнеса" Илияна Цанова, заместник генерален директор и главен директор по риска в Генерална дирекция "Бюджет" на Европейската комисия.

Пропукване в търсене на растеж

Устойчивост на фона на политическа нестабилност и поредица от кризи демонстрира българската икономика през последните години. Въпросът е дали предстои четвърти период на отрицателен растеж, или този път ще се измъкнем сравнително сухи от бурното време?

И още: пътят към еврото, който не е гарантиран, и политическата стабилност ще останат предизвикателство пред страната, дори и да избегнем по-негативния икономически сценарий в началото на 2024 г. и да видим по-рано оживление в икономическия растеж, прогнозира в обстоен анализ за "Първите в бизнеса" Институтът за пазарна икономика.

В деветото издание на "Първите в бизнеса" ще откриете също макроикономически прогнози за идната година от водещи икономисти в страната, както и PEST анализ за българската икономика през 2024 г. Ще се запознаете с множество гледни точки и очаквания за представянето на отделните отрасли през следващата година от лидерите на най-успешните компании във всеки сектор.

Може да намерите специалното издание в разпространителската мрежа в цялата страна, в платформата за дигитално четене ZinZin и в подсайта на списание "Мениджър" на manager.bg/списание.