Парламентът задължи министъра на труда Деница Сачева да разработи проект на закон за промени в Кодекса за социалното осигуряване, с които да се регламентира изплащането на пенсии от допълнителното-задължително пенсионно осигуряване.

Промените трябва да бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание в срок до 31 декември 2020 г., предаде БТА.

Уточняваме, че по-рано днес от левицата отправиха питане към министъра на труда, касаещо политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.

"На този етап не е необходимо да се разработва нова цялостна визия за пенсионна политика и реформи в първия стълб, а трябва да се следва тази, която е приета от 2015 година", заяви в отговор Сачева. Тя посочи, че краткосрочната визия за подобряване на адекватността на пенсиите може да бъде видяна в проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година.

Право на избор

Министърът увери, че предложението, даващо право на избор на методика за определяне на размера на пенсията няма да ощети пенсионерите. Според нея по-скоро ще има облагодетелстване на пенсионери от тази промяна.

Сачева изнесе данни, които показват, че за две трети от пенсионерите, упражнили право на пенсия през 2019 г. и 2020 г., прилагането на т.нар. нова методика с отпадането на дохода преди 2000 година при определяне на размера на пенсията е по-благоприятна. Средно за всички видове пенсии, отпуснати по новата методика, пенсията е с 27% по-висока от тази по старата. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст разликите стигат до 40 процента.

Преизчисляване на пенсиите

Министърът допълни, че "бурно рекламираното от парламентарната трибуна" преизчисляване на пенсиите ще остави големи групи от пенсионери без преизчислени пенсии и излиза скъпо на държавата. Тя подчерта, че:

  • Ако се преизчислят пенсиите със средния осигурителен доход от 2015 година, който тогава е бил 726,40 лв., биха били необходими 1 млрд. 187 млн. лева и 1 млн. 100 хиляди пенсионери не биха получили преизчисляване на пенсиите.
  • Ако се преизчислят пенсиите със средния осигурителен доход за 2018 година, който тогава е бил 889, 90 лв., това би струвало на държавата 2 млрд. 761 млн. и 543 хиляди пенсионери няма да получат увеличение на пенсиите.
  • Ако се използва доходът за 2019 година, който е бил 986, 52 лв., са необходими 3 млрд. 786 млн. лева и 368 хиляди пенсионери няма да получат увеличение.

До края на ноември ще бъдат внесени за обществено обсъждане промени в Кодекса за социално осигуряване, които уреждат фазата за изплащане на вторите пенсии, съобщи още министър Сачева.

Първите, които ще придобият право на пенсия от Универсални пенсионни фондове (УПФ), са родените през 1960 година жени, тъй като тяхната пенсионна възраст е по-ниска от тази на мъжете. Родените на 1 януари 1960 година навършват изискуемата пенсионна възраст на 1 септември 2021 година. Броят на жените, които ще навършат през 2021 година изискуемата възраст за пенсиониране е около 20 000. Това са жените, родени от 1 януари 1960 година до 30 април 1960 година.

Първите мъже, които ще навършат изискуема възраст за пенсиониране, даваща им право на пожизнена пенсия за старост от УПФ, или 64 години и 7 месеца, са родените между 1 януари 1960 и 31 май 1960 година и те ще навършат пенсионната възраст през 2024 година.

Министърът припомни и предложените от МТСП промени в КСО, с които се очаква процентът на редукция на основната пенсия да падне до под 10 на сто.