Класически закон на икономическата теория, известен като Кривата на Филипс вече не работи както досега. Тази констатация правят експерти, цитирани от Bloomberg. Както е известно и на студентите от първи курс специалност икономика, тази крива показва обратната зависимост между инфлацията и безработицата, тоест, колкото по-бързо растат цените, толкова повече намалява безработицата.

Тази зависимост десетилетия наред служеше за основа на провежданата от държавите икономическа и монетарна политика. Сега нещата явно се променят и това безпокои Централните банки на големите държави и е предмет на постоянни дискусии.

Според Кривата на Филипс търсенето на работници и служители води до повишение на работните заплати, което оскъпява продукцията и вдига цените на дребно, за да се покрият разходите.

Така основният извод е - понижаването на безработицата трябва да увеличи инфлацията. Точно това в момента не се наблюдава в световната икономика. Имаме търсене на работна ръка в повечето от развитите икономики, но това не се отразява съществено на заплатите, това е глобален проблем и означава ,че нещо се променя в икономическия механизъм.

Според Филип Лоуи, шеф на Резервната банка на Австралия, в световната икономика се появява нова норма и повишението на заплатите вероятно ще започне при много по-ниски нива на безработицата, от тези, които са в момента във водещите държави. Едно от възможните обяснения за тези промени е свързано с навлизането на нови технологии и глобализацията на световната икономика, както и несигурното бъдеще.

Сега надеждата на банкерите е да се повиши конкуренцията между компаниите за сътрудници и служители, да се стигне до агресивни мерки в това направление и това да доведе до повишаване на заплатите и на инфлацията. Дали обаче механизмът ще заработи, ще стане ясно след около година.