Отнетите в полза на държавата от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на престъпно придобито имущество /КПКОНПИ/ имоти и автомобили са донесли 90% от общите приходи от реализация на имущество от Националната агенция по приходите (НАП). Това сочи справка на НАП до третото тримесечие на 2018 г., предоставена на Комисията по линия на междуинституционалното сътрудничество.

От Агенцията отчитат повишен дял на имотите, отнети от Антикорупционната комисия, като през 2015 г. те са били 31% от продажбите, през 2016 г. - 40% от продажбите, а през 2017 г. са достигнали 55%.

Данните показват, че реализираните през 2018 г. имоти, отнети от Комисията, са донесли на бюджета 6 603 000 лв.

Най-голям дял в тази сума има хотел "Танне" в Банско, който е продаден за 3 189 799 лв. без оборудването. Имотът беше отнет в полза на държавата от Антикорупционната комисия през 2017 г. от немския гражданин Манфред Дийл. Той се споразумя с прокуратурата, след като в Германия бе осъден за присвояване на пари, които впоследствие е изпрал в България.

В хода на съдебните дела за отнемане, бяха направени два неуспешни опита за продажба на хотела от частни съдебни изпълнители, заради задължения към кредитори. През 2012 г. тръжната цена е била 1 043 100.00 лв., а през 2017 г. - 1 744 200.00 лв.

Още 907 000 лв. е донесла на хазната пететажна сграда на територията на община Несебър, отнета през 2014 г. от сириеца Талеб Сабуни, който има присъда за изнудване. За 507 940 лв. са продадени четири от имотите, отнети през 2017 г. от Веселин Наковски, с присъда за рекет.

Данните на Агенцията сочат, че през годината са продадени ниви, стопански постройки и апартаменти, отнети от Комисията със съдебни решения в периода 2010 - 2017 г.

В допълнение, на базата на изпълнителните листове по дела на Антикорупционната комисия през 2015 г. в бюджета са влезли още 319 560 лв. от налични суми по сметки, наеми и др. През 2016 г. по тази линия са постъпили 125 387 лв., а през 2017 г. 710 973 г. като в сумата се включват още и продадени изделия от злато.

От влизането в сила на отменения Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/ на 19.11.2012 г. до момента Министерският съвет е взел 13 решения, въз основа на които на НАП се предоставя за продажба имущество, отнето от Комисията. Само в 3 от тях правителството предоставя отнети имоти за нуждите на различни държавни администрации. Това са: земеделски земи за включване в Държавния поземлен фонд и за нуждите на община Ново село, апартамент за нуждите на община Горна Оряховица, магазин на Агенцията по вписванията в Несебър и сграда за нуждите на МВР - за полицейско управление в с. Градец, община Котел.

Отчитайки слабия превантивен ефект на разпореждането с отнето имущество чрез продажба, Антикорупционната комисия стартира консултации с представители на неправителствения сектор и институциите, за да се създаде работещ механизъм, така че отнети в полза на държавата имоти да се предоставят за обществени нужди.