През миналата година САЩ са били 26-ият най-голям доставчик на храни, напитки и различни други агропродукти за България. Страната ни е внесла селскостопански стоки с американски произход в размер на 80,1 милиона долара, или с 8,5 на сто повече спрямо 2020 г.

От тях директният внос представлява 28,1 милиона долара, а стоките, които са били трансбордирани, т.е. преминали са през други европейски страни, за да достигнат до България, са оценени на 52 милиона долара. Това показват най-новите обобщени данни на Задграничната селскостопанска служба към Министерството на земеделието на САЩ (FAS USDA), която използва и данни на българския Национален статистически институт (НСИ).

Като цяло вносът на селскостопански продукти от САЩ за България се е увеличавал през всяка от годините от 2016 до 2021 г., с изключение на 2019 г., когато спрямо 2018 г. е намалял до 64,3 милиона долара. Дори в разгара на пандемията от коронавирус - през 2020 г. американският внос на подобни продукти в страната ни е скочил до 73,8 милиона долара.

През 2021 г. слънчогледовото семе, хранителните продукти, ядките, дестилираните спиртни напитки и етеричните масла са били най-внасяните американски селскостопански продукти в България, като общо са заемали 73 на сто от селскостопанския внос от САЩ.

Какви селскостопански стоки е внасяла България от САЩ?

Значителен е бил вносът на американските годни за консумация плодове и ядки през 2021 г. - общо 11,3 милиона долара. България е внесла американски бадеми за 7,7 милиона долара, както и шам фъстък за 2,3 милиона долара. Внесените ядки и семена от семейство бобови възлизат на 1,7 милиона долара. Около 30 на сто от внесените американски плодове и ядки са преминали през други държави, предимно през Гърция, Турция и Испания.

Маслодайните семена и плодове, внесени в България от САЩ, са възлезли на почти 22,3 милиона долара, от които 79,1 на сто, или 17,6 милиона са били трансбордирани през други държави.

България е голям производител на слънчоглед, но и голям потребител на американски слънчогледови семена за засаждане, като вносът на подобни семена през 2021 г. е бил 19,3 милиона долара. Почти 90 на сто от тях са трансбордирани, основно през Румъния (26 на сто), Австрия (25 на сто) и Италия (25 на сто).

Вносът в страната ни на американски хранителни заготовки (дрожди, сосове, подправки, протеинови концентрати и др.) през миналата година е оценен на около 11,5 милиона долара. Около 35 на сто от тези продукти отпътуват към България, след като са преминали през други европейски страни като Нидерландия (17 на сто), Полша (8 на сто) или Унгария (6 на сто).

На 7,2 милиона долара пък се оценява вносът на американски каучук, 36,7 на сто от който е пряк внос.

Вносът на дървен материал от САЩ възлиза на 777 000 долара, като 38,8 на сто от него е директен внос.

Годните за консумация зеленчуци, корени и грудки (основно картофи и корени и грудки от маниока) от САЩ са били за 550 000 долара. Повечето от тези продукти са влезли в България през Нидерландия (48 на сто) и Унгария (11 на сто), а непрекият им внос като цяло е представлявал почти 90 на сто.

В България са внесени и остатъци от хранително-вкусовата промишленост на САЩ, които не са могли да бъдат рециклирани или използвани за други цели, на стойност 1,05 милиона долара.

Също така през миналата година вносът на американско говеждо месо и говежди продукти в България изцяло се е осъществявал през други европейски страни. Стойността на тези продукти е била 496 000 долара.

През 2021 г. у нас са били внесени американски спиртни напитки за почти 9,8 милиона долара. От тях най-голям дял заема уискито (8,7 милиона долара), следвано от рома (757 000 долара) и различни видове ликьори (130 000 долара). Повечето дестилирани спиртни напитки от САЩ се доставят през Испания (33 на сто), Нидерландия (8 на сто) и Германия (8 на сто). Вносът на американски алкохол обаче остава значително под нивата си отпреди пандемията, като през 2019 г. е възлизал на почти 12,7 милиона долара.

Същевременно вносът на безалкохолни напитки с произход от САЩ в страната ни през 2021 г. е възлязал на 974 000 долара.

Директен внос от САЩ или трансбордиране на стоките

Предизвикателствата, свързани с веригите за доставки по време на пендемията, увеличиха значително времето за доставка от САЩ до България, което направи трансбордирането на американски продукти, особено по-скъпите, много по-ефективно за местните вносители и дистрибутори.

Много износители от САЩ намират за по-ефективно да доставят големи количества до добре установени дистрибуторски центрове в Западна Европа и да разчитат на тези канали за по-нататъшна доставка на други пазари в рамките на ЕС. В същото време западноевропейските дистрибутори могат да предложат на спедиторите от САЩ обеми продажби и/или условия на плащане, които българските вносители трудно биха могли да конкурират.

Заради нарастващата инфлация и по-дългото време за доставка в края на 2021 г. много български вносители предпочетоха да избегнат директния внос от САЩ, тъй като американските износители обичайно изискват авансови плащания.

Тези фактори се явяват съществена причина за нарастване на непрекия внос на американските селскостопански продукти в България, като през миналата година той е възлизал на 64,9 на сто от общия внос на тези продукти, в сравнение с дял от 62,9 на сто през 2020 г. и 57,1 на сто през 2019 г.

От друга страна директната селскостопанска търговия от САЩ към България обикновено се състои от насипни стоки, изпращани като морски товари, включително вълна, дървесина, соево брашно, слънчогледови и други семена за засаждане, както и някои морски дарове. Например, износът на САЩ на царевица, фъстъчено кюспе, протеинови концентрати и вълна за България през 2021 г. е била само пряка търговия.