Давността на отпуска за 2021 г. изтича в края на 2023 г., напомнят от ИА "Главна инспекция по труда". С разрешение на работодателя могат да се използват всички дни отпуск, които не са погасени по давност, без значение дали са отложени, или не за следващата календарна година.

Всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага. В началото на годината работодателят има задължение да информира работниците за полагаемите му дни отпуск, включително и тези, останали от предходната година. Той трябва също да създаде организация за тяхното използване.

Със съгласието на работодателя работниците и служителите могат да отложат част от платения си отпуск за следващата календарна година. Част от него може да бъде отложен и от работодателя при важни производствени причини. Във всички случаи поне половината дни отпуск трябва да бъдат използвани в календарната година, за която се отнасят. За останалите трябва да бъде осигурена възможност да се използват до средата на следващата година. След този срок работникът или служителят може да използва прехвърлените дни с 14-дневно предизвестие, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя. В този случай трябва да има доказателства, че отпускът е поискан от работника/служителя и е бил отказан за ползване от работодателя.

Според трудовото законодателство платеният годишен отпуск не може да се компенсира с парични обезщетения. Обезщетение се изплаща само при прекратяване на трудовите правоотношения за всички дни отпуск, непогасени по давност, независимо дали са прехвърлени, или не. Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск - за бременност и раждане, гледане на дете и др.

На 15 декември, във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници, от ГИТ припомниха, че за работа на официален празник се полага минимум двойна надница. Когато положеният от работещите труд е и извънреден, той също се заплаща със 100 % увеличение. Според Кодекса на труда официални празници са 24, 25 и 26 декември и 1 януари.

"Съвпадането на Бъдни вечер (24 декември 2023 г.) с неделя удължава почивните дни с един т.нар. неприсъствен ден, поради което за Коледа ще се почива и на 27 декември 2023 г.", коментират от ГИТ.

"Работата на неприсъствен ден се заплаща както в почивен, т.е. единствено извънредният труд се заплаща с увеличение и то със 75 %", добавят още от инспекцията.

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен от тях на празнични, почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден. Той задължително се възлага от работодателя със заповед, издадена поне 24 часа по-рано, обръщат внимание още от ГИТ.

Инспекцията уточнява също, че когато в празнични дни се полага труд по график при сумирано изчисляване на работното време, той не е извънреден.