До края на годината Министерството на иновациите и растежа ще отвори за кандидатстване още три процедури по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), една вече е затворена. От началото на 2023 г. ще бъде открита и процедурата по оперативната програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 с бюджет от 3 млрд. лв. Това обяви днес във Видин служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

Министърът подчерта, че служебният кабинет е ускорил одобрението на европейските средства, а Планът за възстановяване и устойчивост работи и дава глътка въздух за малките и средните предприятия.

"През Министерството на иновациите и растежа (МИР) вече са отворени две процедури по ПВУ. По първата - за технологична модернизация, кандидатстването приключи с подадени над 2500 проектни предложения за близо 1 млрд. лева", каза Пулев. 

Втората процедура - за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), стартира в началото на тази седмица, като вече има подадени над 800 проекта, добави Пулев.

Четири процедури за 600 млн. лв. ще са отворени за бизнеса по Плана през МИР до края на годината, каза още министърът.

Пулев отбеляза, че по структурните фондове за рекордно кратко време е одобрена новата програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 с бюджет от 3 млрд. лв. Тя е била подадена през втората седмица на август и е получила одобрение на 3 октомври, допълни министърът.

По отношение на другата програма - за научни изследвания, за 2,15 млрд. лв., Пулев увери, че ще бъде подадена скоро към ЕК и с нея общо 5 млрд. лв. ще могат да бъдат усвоени от родните научни центрове в помощ на българския бизнес само по линия на Министерството на иновациите.

Министър Пулев каза, че на територията на Видинска област са регистрирани 2780 предприятия, от тях само три са големи. Така че 99,9 процента от предприятията могат да се възползват и кандидатстват за финансиране по програмите на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и структурните фондове на Европейския съюз. Той уточни, че до момента бизнесът във Видинска област има сключени само 5 договора за 500 000 лв. по програмата за енергийна ефективност, 62 договора за 24 млн.лв. безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Бизнесът се е възползвал и от 3,5 млн.лв финансов ресурс по мерките за справяне с COVID пандемията. Едно видинско предприятие - "Технически компоненти -България", очаква да получи сертификат от Българската агенция за иновестиции по проект за 14 млн.лв., който ще позволи разкриването на 400 работни места.