Служебният премиер Димитър Главчев смени председателя на Патентното ведомство и назначи двама заместник-министри в две министерства, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

За шеф на Патентното ведомство е назначена Оля Димитрова. От поста е освободена Владя Борисова. Съгласно изискването на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели за председателя на ведомството и неговите заместници са задължителни следните изисквания: да са работили в областта на индустриалната собственост над десет години и да имат висше техническо или юридическо образование.

Кандидатурата на Оля Георгиева отговаря на посочените в закона изисквания. Близо 20 години от професионалната ѝ кариера са преминали в Патентното ведомство, където е заемала различни длъжности, включително директор на дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни". Притежава патентно-правна квалификация от Техническия университет в София.

Давид Сукалински вече заема длъжността в Министерството на икономиката и индустрията. Той е магистър по право от Югозападен университет "Неофит Рилски", притежава също магистърска степен по финанси от Великотърновския университет (ВТУ) "Св. Св. Кирил и Методий" и по история от Нов български университет. Защитил е дисертационен труд за докторска степен по наказателен процес в Югозападен университет "Неофит Рилски". Преподавател по "Наказателелно-процесуално право" и "Данъчни нарушения и наказания" в същия университет между 2010 г. - 2023 г.

В периода 2015 г. - 2021 г. е бил заместник-председател на Патентно ведомство на Република България. От 2016 г. до 2021 г. Сукалински е член на Съвета по европейски въпроси и ръководител на Работна група "Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост". Бил е административен директор на "Национална компания индустриални зони" ЕАД. От 2008 г. до 2015 г. е адвокат в Адвокатска колегия - Благоевград, а от юли 2023 г. до момента е съдия в Районен съд Разлог.

Иван Капитанов пък е назначен на длъжността заместник-министър на земеделието и храните. От тази позиция са освободени Александър Йоцев и Георги Тошев. Капитанов е бил заместник изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие". В периода между 2017 г. и 2020 г. е заместник-председател на съвета на директорите на "Пристанище Бургас", а преди това е бил председател на съвета на директорите и член на съвета на директорите на "Пристанище Бургас". Работил е в Министерството на земеделието и храните и в Министерството на финансите. Магистър е по "Икономика и управление на индустрията".