Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е бил 1805 лв. и нараства с 2 на сто спрямо същото тримесечие на 2019 година, съобщи Националният статистически институт. Общият разход през анализирания период е бил 1681 лв. и се увеличава с 0.7 на сто.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1 на сто), следван от доходите от пенсии (30.1 на сто) и от самостоятелна заетост (6.2 на сто). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2.1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2.8 процентни пункта.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на човек от домакинство по източници на доход се променят: от работна заплата намаляват от 996 на 976 лв. (с 1.9 на сто), от самостоятелна заетост намаляват от 113 на 112 лв. (с 0.6 на сто), от пенсии се увеличават от 483 на 544 лв. (с 12.6 на сто), от социални обезщетения и помощи намаляват от 53 на 50 лв. (със 7.1 на сто).

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (28.8 на сто), следвани от тези за жилище (18.2 на сто), данъци и социални осигуровки (12.9 на сто) и транспорт и съобщения (11.3 на сто).

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. средно на човек от домакинство разходите по видове се променят: за храна и безалкохолни напитки намаляват от 495 на 485 лв. (с 2.1 на сто), за алкохолни напитки и цигари намаляват от 73 на 71 лв. (с 2.9 на сто), за облекло и обувки нарастват от 63 на 64 лв. (с 1.6 на сто), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 286 на 306 лв. (с 6.9 на сто), за здравеопазване намаляват от 118 на 117 лв. (с 0.4 на сто), за транспорт и съобщения намаляват от 191 на 189 лв. (с 0.8 на сто), за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 69 на 61 лв. (с 11.5 на сто), за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 216 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.: увеличава се потреблението на: плодове - от 12.8 на 13.6 кг, прясно мляко - от 4.4 на 4.9 л, картофи - от 6.8 на 7.1 кг, кисело мляко - 7.0 на 7.2 кг, и месо - от 9.4 на 9.5 килограма.

Намалява потреблението на: захар - от 1.8 на 1.6 кг, хляб и тестени изделия - от 20.6 на 20.5 кг, зеленчуци - от 16.8 на 16.7 кг, месни произведения - от 3.6 на 3.5 кг, и олио - от 3.1 на 3.0 литра. Без промяна остава потреблението на сирене, яйца и зрял фасул.