През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 139.012 млрд. лева. Реалният растеж на БВП е 7.6% спрямо 2020 година. Това съобщи на 21 октомври 2022 г. Националният статистически институт (НСИ). 

През 2021 г. БВП се увеличава в реално изражение със 7.6% спрямо 2020 година. За 2021 г. стойностният номинален обем на БВП достига 139 012 млн. лв.

Графика: НСИ

Вследствие на текущи ревизии, които се прилагат всяка година заради нова, по-изчерпателна входяща информация, са ревизирани оценките за БВП за периода 2020 г. и 2021 година. Номиналният БВП е изменен с 4.7% спрямо предварителните годишни данни за 2021 година.

В сравнение с обявените предварителни годишни оценки стойностният номинален обем на БВП за 2021 г. е с 6 268 млн. лв. по-голям до 139 012 млн. лв., а реалният растеж е ревизиран от 4.2% на 7.6%. През 2020 г. отчетеният спад в реално изражение е ревизиран от -4.4% на -4%.

Актуализираните годишни данни за БВП се разработват 9 месеца след изтичане на отчетния период и подлежат на ревизии, докато предварителните годишни оценки за БВП са сума от оценките на тримесечните данни и се разработват 65 дни след изтичане на отчетния период, пояснява НСИ.

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните. Първият тип ревизии са текущи, регулярни, характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на базата на статистически изследвания (годишни отчети на нефинансовите предприятия, годишен отчет на банковите институции, годишни отчети на застрахователните дружества и пенсионните фондове, годишни отчети на организации с нестопанска цел и др.) или административни източници (данъчна информация, платежен баланс, митническа информация и други). Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

БВП се изчислява по три метода - производствен метод, по разходи за крайно използване и метод на доходите, като ревизиите обхващат и трите метода.