През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. и достига 2198 лева. Но през месец март показателят достига стойност от 2300 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Други дейности" - с 16.9%, "Административни и спомагателни дейности" - с 10.2%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.0%.

В същото време годишната инфлация, измерене са индекса на потребителските цени, се забавя през април до 2,4% от 3,0% месец по-рано. Но месечната инфлация е -0.3%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НС).

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари - 2 139 лв., и за март - 2 300 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. БВП се увеличава с 1.7% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2%.  Крайното потребление регистрира ръст от 4.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава със 7.7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 3.8%.

Измерената ифлация през април е най-ниската в нашата страна от април 2021 г. насам, когато тя нарасна с 2 на сто.

От началото на 2024 г. инфлацията е 0,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2023 г. - април 2024 г. достигна 5,7% спрямо периода май 2022 г. - април 2023 г.

На месечна база инфлацията се понижава през април с 0,3% спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,2 на сто, предаде БНР.

В рамките на април най-голямо е намалението на цените в потребителската група "Развлечение и култура" (спада с 5,9%), в "Съобщения" (с 2,1%) и "Здравеопазване (понижение с 1,2%), докато най-голямо увеличение е регистрирано при цените в групата "Облекло и обувки" (повишение с 6,8%), "Транспорт" (с 1,0%) и "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" (с 0,8%).

Индексът на цените за малката потребителска кошница се понижава през четвъртия месец на 2024 г. с 0,2% на месечна база и се повишава с 0,9% спрямо април 2023 г.

Относно цените от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата най-сериозно намаление през април има при нехранителните стоки (понижение с 0,3%) и при хранителните продукти (с 0,2%), докато цените на услугите се увеличават слабо с 0,1 на сто.