През декември 2022 г. месечната инфлация е 0,9 на сто спрямо предходния месец, а годишната инфлация за декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 16,9 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Междувременно отчетените от административната статистика на Агенция по заетостта (АЗ) 4.7% безработица за последния месец на 2022 г. регистрират най-ниската стойност на показателя за декември.

Инфлацията през 2022 г.

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2022 г. спрямо периода януари - декември 2021 г. е 15,3 на сто.

През декември 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+8.5%), здравеопазване (+2.2%), разнообразни стоки и услуги (+1.6%), ресторанти и хотели (+1.4%). Намаление на цените е регистрирано в групите транспорт (-2.3%) и облекло и обувки (-1.2%).

През ноември 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), бе 0,8 на сто спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2022 г. спрямо ноември 2021 г. е 16,9 на сто.

През октомври месечната инфлация в България бе 0,9 на сто спрямо предходния месец, а годишната инфлация, спрямо октомври 2021 г., бе 17,6 на сто. Тогава това беше първият спад на годишната инфлация от януари 2021 г., когато показателят се понижи до минус 0,6 на сто спрямо 0,1 на сто през декември 2020 г., сочи справка в НСИ.

През септември месечната инфлация в България беше 1,2 на сто, а годишната, спрямо септември 2021 г., беше 18,7 на сто. Инфлацията от началото на годината (септември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 14 на сто, а средногодишната инфлация за периода октомври 2021 г. - септември 2022 г., спрямо периода октомври 2020 г. - септември 2021 г., е 12,8 на сто.

И през август месечната инфлация беше 1,2 на сто, спрямо предходния месец, а годишната, спрямо август 2021 г., бе 17,7 на сто. Инфлацията от началото на годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 12,6 на сто, а средногодишната инфлация за периода септември 2021 г. - август 2022 г., спрямо периода септември 2020 г. - август 2021 г., бе 11,7 на сто.

Инфлацията за юли спрямо юни 2022 г. беше 1,1 на сто, а годишната инфлация тогава беше 17,3 на сто. Инфлацията от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 11,3 на сто, а средногодишната инфлация за периода август 2021 - юли 2022 г., спрямо периода август 2020 г. - юли 2021 г., бе 10,5 на сто.

Инфлацията за юни спрямо май беше е 0,9 на сто, от началото на годината (юни 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 10,1 на сто, а годишният темп за юни 2022 г., спрямо юни 2021 г., беше 16,9 на сто. Средногодишната инфлация за периода юли 2021 г. - юни 2022 г., спрямо периода юли 2020 г. - юни 2021 г., бе 9,3 на сто.

Инфлацията за май спрямо април беше 1,2 на сто. Инфлацията от началото на годината (май 2022 г. спрямо декември 2021 г.) беше 9,1 на сто, а годишната инфлация за май 2022 г., спрямо май 2021 г., беше 15,6 на сто. Средногодишната инфлация за периода юни 2021 г. - май 2022 г., спрямо периода юни 2020 г. - май 2021 г., беше 8,1 на сто.

Безработицата  спадна до 4.7% безработица в края на 2022

Отчетените от административната статистика на Агенция по заетостта (АЗ) 4.7% безработица за последния месец на 2022 г. регистрират най-ниската стойност на показателя за декември. Продължава и спадът по отношение на годишната динамика - в този случай с 0.1 процентни пункта. Това съобщават от АЗ.

Започналите работа безработни през последния месец на 2022 г. са 9938. Работа чрез бюрата по труда откриха и 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите, информират от АЗ.

През декември най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост - 18,1%, следват тези в търговията - 16,8%, хотелиерството и ресторантьорството - 12,6%, държавното управление - 6,4%, хуманно здравеопазване и социална работа - 6,4%, строителството - 5,1% и други, уточняват още от агенцията.

В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 153 944, което е нарастване с 8 513 лица повече спрямо отчетените през ноември. Новорегистрираните през декември са 26 413 - с 2669 повече от предходния месец. Други 411 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, отчитат още от АЗ.

Данните сочат също, че 1770 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 76 по програми и мерки за заетост и 1 694 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". През декември 179 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 416 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 5 542. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.5%), следват държавното управление (16.6%); хотелиерството и ресторантьорството (11.6%), търговията (11.2%), образованието (8.5%) и административните и спомагателните дейности (4.8%), посочват от АЗ.

Според статистика най-търсените от бизнеса професии през същия месец са: персонал, полагащ грижи за хората; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; преподаватели; чистачи и помощници и др.

От Агенцията по заетостта напомнят, че равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяването от 2011 г.

Отчетената през ноември м.г. безработицата у нас беше 4,4%.