Министерският съвет избра Станислав Попдончев от Българската стопанска камара за член на Управителния съвет (УС) на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. "Сребърен фонд") за 2022 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Станислав Попдончев заменя Тодор Табаков, съгласно ротационния принцип за излъчване на член на УС от национално представителните организации на работодателите.

Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) беше създаден през 2006 г. Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет, съответно част от фискалния резерв.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от УС с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.