Министерския съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, с които се увеличава броят на заместник-министрите от четирима на петима, съобщи пресслужбата на кабинета.

Новият заместник-министър ще отговаря за ефективното изпълнение на държавната политика в растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество. Това ще доведе до значително засилване на партньорството с бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуци, овощарство, биологично производство, тютюн и розопроизводство. С назначаването на нов заместник-министър ще се спомогне за популяризиране на ползите за производителите и потребителите на този вид продукти и храни, допълниха от МС.

Министерския съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, с които се увеличава броят на заместник-министрите от четирима на петима, съобщи пресслужбата на кабинета.

Назначаването на зам.-министър с ресор биопродукция е един от резултатите от неотдавнашните преговори с представители на бранша и министър Румен Порожанов. Българските биопроизводители протестираха наскоро с искане за незабавни промени в нормативната уредба за био земеделие. Недоволството им се засилва заради изчерпан финансов ресурс и блокирани средства по европейски програми, непосилна работна среда и нарушено доверие у потребителите.