През юни 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 25 на сто; дизелово гориво - с 22.6 на сто. Намалява производството на: твърди горива - с 41.7 на сто; безоловен бензин - с 9.4 на сто; електроенергия - с 13.9 на сто. Това съобщи Националният статистически институт.

През юни 2019 г. спрямо май 2019 г. нараства производството на: дизелово гориво - с 0.7 на сто до 282 хил. т; електроенергия - с 0.8 на сто до 3 055 ГВтч. Намалява производството на: твърди горива - с 38.3 на сто до 1 416 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 9.1 на сто до 10 хил. т; безоловен бензин - с 2.5 на сто до 155 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.

През юни 2019 г. спрямо май 2019 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 14.3 на сто до 48 хил. тона. Намаляват доставките на: твърди горива - с 37.3 на сто до 1 496 хил. т; безоловен бензин - с 2.2 на сто до 44 хил. т; природен газ - с 13.7 на сто до 176 млн. м3; електроенергия - с 1.1 на сто до 2 521 ГВтч. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

През юни 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 11.6 на сто; безоловен бензин - с 4.8 на сто; електроенергия - с 4.2 на сто.Намаляват доставките на: твърди горива - с 40.5 на сто; дизелово гориво - с 9.5 на сто; природен газ - с 5.4 на сто.