Все повече български пенсионери продължават да работят и след като излязат в пенсия - към момента техният брой е над 250 хиляди души. Техните пенсии ще бъдат служебно преизчислени от Националния осигурителен институт от 1 април, пише "24 часа".

Пенсионерите имат право на преизчисление и увеличение на парите си, ако продължат да работят и след датата на пенсионирането си внасят осигурителни вноски. Това е и причината броят на работещите възрастни непрекъснато да нараства.

Според много от тях преизчислението на пенсиите трябва да се прави от 1 януари, а не в началото на април, тъй като през първите месеци на годината те не получават увеличение, а са работили през предходната година.

Заради подадени в тази връзка жалби, преди два месеца омбудсманът Диана Ковачева постави проблема пред депутатите от социалната комисия. В становището й е записано:

"Пенсионерите основателно посочват, че след изменението на текста при служебното преизчисляване на пенсиите на придобилите осигурителен стаж и осигурителен доход през предходната календарна година преизчисляването се прави от първо число на месец април. По този начин се губят суми за четири месеца от увеличената пенсия, която е за осигурителен стаж и осигурителен доход за дванадесетте месеца от годината, а не само за периода от месец май до месец декември за съответната година".

Според Ковачева проблемът трябва да се преразгледа и да се намери друго решение.

Служебното преизчисление на пенсиите на работещите пенсионери от 1 април беше въведено със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение през март 2020 г. Идеята беше хората да не се разкарват и да носят удостоверения до НОИ, а преизчислението да става автоматично. В началото на миналата година това бе разписано и в Кодекса за социално осигуряване, припомня "24 часа".

През 2021 г. година НОИ са преизчислили служебно пенсиите на 294 065 работещи възрастни. Най-високото увеличение е било 379,12 лв. При пенсиите за инвалидност то е 190,91 лв., а при тези за трудова злополука - 76,49 лв.

Такива суми обаче могат да достигнат само хора, които са се пенсионирали рано на високи доходи и продължават да работят години след това. На този фон средното увеличение на пенсията е било 6,01 лв. на месец. А хората, които получават инвалидни пенсии, са успели да ги вдигнат само с 2,17 лв.

За около 114 хиляди от работещите пенсионери добавката към пенсията е между 1 и 5 лв. Около 62 хиляди души са получили средно между 5 и 10 лв. Едва на 14 хиляди от работещите пенсиите са се вдигнали с повече от 10 лв.

Без стотинка увеличение са останали 76 521 души, което според справка в бюлетина на НОИ е с около 20 хиляди повече в сравнение с 2020 г. Дължи се до голяма степен на изпреварващото нарастване на минималните пенсии, обясняват експертите.

Над 5 хиляди пък са работещите пенсионери, които вземат таван и по този начин също не могат да вдигнат парите си, въпреки че са внасяли осигуровки, трудейки се и след пенсия. С над 15 лв. месечно са нараснали 15 404 пенсии, но част от тях са точно хората, които са ограничени от тавана.

Най-голям брой служебно преизчислени пенсии са били отпуснати между 2015 и 2020 г. - 70 754. А най-малък е броят на отпуснатите преди 2000 г. - 17 342, показват данните на НОИ.

Изданието припомня, че всички пенсионери у нас ще получават бонуси по 60 лв. до края на юни, въпреки че епидемичната обстановка изтича утре. Ще продължи и раздаването на изравнителните добавки на възрастните хора, които се оказаха с намален доход през януари. До тази дата ще продължи и плащането на еднократната добавка от 75 лв. за ваксинираните пенсионери.

ТЕЛК решенията, които са изтекли по време на епидемичната обстановка, ще важат до 30 юни. До същата дата служебно се удължава и срокът за плащане на пенсиите за инвалидност по експертни решения, които са изтекли през това време. Те ще продължат да се получават и след 30 юни, ако дотогава хората са преосвидетелствани и данните им с новия срок са постъпили в НОИ.

Мярката 60/40 ще бъде удължена до края на юни при запазване на досегашните условия. През цялата 2022 г. до 90 дни неплатен отпуск ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.