Новорегистрираните безработни от началото на годината до момента надхвърлиха 140 000 души - това сочат най-новите данни от ежеседмичното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта, оповестени днес.

За същия период постъпилите на работа са малко над 95 000 души, допълва БНР. За последната наблюдавана седмица от 31-и юли до 6-и август записаните в бюрата по труда са 5400 души, а намерилите препитание са два пъти по-малко - 2500 души.

За първата седмица на август най-голям превес на новорегистрираните безработни над устроените на работа чрез бюрата по труда е отчетен в София-столица - съответно 612 и 313 души, следвана от област Благоевград - съответно 486 и 180 души. Подобна е и ситуацията в област Пловдив с 473-ма записани в бюрата по труда и 187 намерили препитание.

В последната наблюдавана седмица няма нито една област на страната, в която постъпилите на работа да са повече от новорегистрираните в бюрата по труда.